Gerelateerd aan Lukas 16:23-28

Gerelateerd aan Lukas 16:23

2 Petrus 2:4

Immers, God heeft zelfs engelen die gezondigd hadden niet gespaard maar hen in de Tartarus geworpen. Daar, in de diepste duisternis, blijven ze opgesloten om hun vonnis af te wachten.
Gerelateerd aan Lukas 16:23

Lukas 16:28

want ik heb nog vijf broers. Hij kan hen dan waarschuwen, zodat ze niet net als ik in dit oord van martelingen terechtkomen.”
Gerelateerd aan Lukas 16:23

Psalmen 9:17

(9:18) Laten de goddelozen weggaan naar het dodenrijk, alle volken die God zijn vergeten.
Gerelateerd aan Lukas 16:23

Mattheüs 5:29

Als je rechteroog je op de verkeerde weg brengt, ruk het dan uit en werp het weg. Je kunt immers beter een van je lichaamsdelen verliezen dan dat heel je lichaam in de Gehenna geworpen wordt.
Gerelateerd aan Lukas 16:23

Mattheüs 5:22

En ik zeg zelfs: ieder die in woede tegen zijn broeder of zuster tekeergaat, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. Wie tegen hen “Nietsnut!” zegt, zal zich moeten verantwoorden voor het Sanhedrin. Wie “Dwaas!” zegt, zal voor het vuur van de Gehenna komen te staan.
Gerelateerd aan Lukas 16:23

Mattheüs 23:33

Slangen zijn jullie, addergebroed, hoe denken jullie te kunnen ontkomen aan een veroordeling tot de Gehenna?
Gerelateerd aan Lukas 16:23

Openbaring 14:10

zal hij de wijn van Gods woede moeten drinken, die onverdund in de beker van zijn toorn is geschonken. Hij zal in vuur en zwavel worden gepijnigd, onder de ogen van de heilige engelen en van het lam.
Gerelateerd aan Lukas 16:23

Mattheüs 18:9

Brengt je oog je op de verkeerde weg, ruk het dan uit en werp het weg: je kunt beter met één oog het leven binnengaan dan in het bezit van twee ogen in het vuur van de Gehenna geworpen worden.
Gerelateerd aan Lukas 16:23

Mattheüs 8:11

Ik zeg jullie dat velen uit het oosten en uit het westen zullen komen en met Abraham, Isaak en Jakob zullen aanliggen in het koninkrijk van de hemel,
Gerelateerd aan Lukas 16:23

Jesaja 14:9

Het dodenrijk beneden is in rep en roer om jou een ontvangst te bereiden: het wekt de schimmen voor je op van alle leiders van de aarde, het laat de vorsten van vreemde volken voor jou opstaan van hun troon.
Gerelateerd aan Lukas 16:23

Jesaja 14:15

Nee! Je daalt af in het dodenrijk, in de allerdiepste put.
Gerelateerd aan Lukas 16:23

Psalmen 16:10

U levert mij niet over aan het dodenrijk en laat uw trouwe dienaar het graf niet zien.
Gerelateerd aan Lukas 16:23

Lukas 8:28

Toen hij Jezus zag, viel hij schreeuwend voor hem neer en riep luidkeels: ‘Wat heb ik met jou te maken, Jezus, Zoon van de allerhoogste God? Ik smeek je, doe me geen pijn!’
Gerelateerd aan Lukas 16:23

Lukas 13:28

Dan zullen jullie jammeren en knarsetanden wanneer je Abraham, Isaak en Jakob en al de profeten in het koninkrijk van God ziet, maar zelf buitengesloten wordt.
Gerelateerd aan Lukas 16:23

Openbaring 20:10

En de duivel, die hen misleidde, wordt in de poel van vuur en zwavel gegooid, bij het beest en de valse profeet. Daar zullen ze dag en nacht worden gepijnigd, tot in eeuwigheid.
Gerelateerd aan Lukas 16:23

Mattheüs 8:29

Ze begonnen te schreeuwen en te roepen: ‘Wat hebben wij met jou te maken, Zoon van God? Ben je hier gekomen om ons pijn te doen nog voordat de tijd daarvoor is aangebroken?’
Gerelateerd aan Lukas 16:23

Spreuken 9:18

Maar wie zij naar zich toe lokt weet niet dat hij afdaalt naar de schimmen, hij daalt af tot in het dodenrijk.
Gerelateerd aan Lukas 16:23

Spreuken 15:24

De levensweg van een verstandig mens voert omhoog, hij blijft op verre afstand van de diepte van het dodenrijk.
Gerelateerd aan Lukas 16:23

Spreuken 7:27

Haar woning is de toegang tot het dodenrijk, van daar daal je af tot in de kamers van de dood.
Gerelateerd aan Lukas 16:23

Psalmen 49:15

(49:16) Maar mij zal God vrijkopen uit de macht van het dodenrijk, mij zal hij wegnemen. sela
1
2
3
4
5
Volgende