Lukas 16:23

NBV

23Toen hij in het dodenrijk, waar hij hevig gekweld werd, zijn ogen opsloeg, zag hij in de verte Abraham met Lazarus aan zijn zijde.

SV

23En de rijke stierf ook, en werd begraven. En als hij in de hel zijn ogen ophief, zijnde in de pijn, zag hij Abraham van verre, en Lazarus in zijn schoot.

KJV

23And in hell he lift up his eyes, being in torments, and seeth Abraham afar off, and Lazarus in his bosom.