Open de Bijbel

Lukas 16:23
NBV 23 Toen hij in het dodenrijk, waar hij hevig gekweld werd, zijn ogen opsloeg, zag hij in de verte Abraham met Lazarus aan zijn zijde. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 23 En de rijke stierf ook, en werd begraven. En als hij in de hel zijn ogen ophief, zijnde in de pijn, zag hij Abraham van verre, en Lazarus in zijn schoot.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 23 And in hell he lift up his eyes, being in torments, and seeth Abraham afar off, and Lazarus in his bosom.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version