Artikelen over Lukas 15:10

Lukas 15:10

Het evangelie (2 – slot) : Frisse Wateren

Bijbelplaatsen: Psalm 132 vers 16; Spreuken 14 vers 10; Spreuken 14 vers 13. Het evangelie brengt vreugde! Dat je Christus hebt aangenomen, is een even ...
frissewateren.nl
Lukas 15:10

Het wonder van Chili : Frisse Wateren

Romeinen 3 vers 23: “… want er is geen onderscheid. Want allen hebben gezondigd en komen tekort aan de heerlijkheid van God …”. Naar goud en ...
frissewateren.nl
Lukas 15:10

Twee broers en Saulus (5) : Frisse Wateren

De opening van Uw woorden geeft licht (Psalm 119 vers 130a) Les 5 Enkele praktische tips: • Neem alle gevraagde Bijbelverzen over - ...
frissewateren.nl
Lukas 15:10

De brief aan de Hebreeën Een brugbrief tussen oud en nieuw verbond

‘Hebreeën’ is een andere aanduiding voor ‘het Joodse volk’. Of deze titel nu wel of niet bovenaan de originele brief heeft gestaan, over de adressering behoeft weinig twijfel te bestaan.
israelendebijbel.nl
Lukas 15:10

Wat zijn engelen? – Honderd bijbelstudies

Inleiding Volgens de Bijbel is er naast de zichtbare wereld ook een onzichtbare wereld. God heeft beide geschapen. “Want door Hem zijn alle dingen...
honderdbijbelstudies.nl
Lukas 15:10

S30 De Gemeente* – Bijbels Panorama

De tegenwoordige genade-bedeling is bijzonder belangrijk, omdat zij ten doel heeft de “uitroeping” van de Gemeente. Zie Hand. 15:13 t/m 18; Tit. 2:14; 1Pet. 2:9, 10 Het programma van God voor deze tijd is niet de kerstening van de wereld of de bekering de
bijbelspanorama.nl