Open de Bijbel

Lukas 14:19
NBV 19 En een ander zei: “Ik heb vijf span ossen gekocht en ik ga ze keuren; tot mijn spijt kan ik de uitnodiging niet aannemen.” Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 19 En een ander zeide: Ik heb vijf juk ossen gekocht, en ik ga heen, om die te beproeven; ik bid u, houd mij voor verontschuldigd.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 19 And another said, I have bought five yoke of oxen, and I go to prove them: I pray thee have me excused.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version