Open de Bijbel

Lukas 14:13
NBV 13 Wanneer u mensen ontvangt, nodig dan armen, kreupelen, verlamden en blinden uit. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 13 Maar wanneer gij een maaltijd zult houden, zo nood armen, verminkten, kreupelen, blinden;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 13 But when thou makest a feast, call the poor, the maimed, the lame, the blind:Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version