Open de Bijbel

Lukas 13:8
NBV 8 Maar de wijngaardenier zei: “Heer, laat hem ook dit jaar nog met rust, tot ik de grond eromheen heb omgespit en hem mest heb gegeven, Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 8 En hij, antwoordende, zeide tot hem: Heer, laat hem ook nog dit jaar, totdat ik om hem gegraven en mest gelegd zal hebben;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 8 And he answering said unto him, Lord, let it alone this year also, till I shall dig about it, and dung it:Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version