Artikelen over Lukas 10:38-42

Lukas 10:38-42

"The time to relax is when you don’t have time for it" - Zij Lacht

Hoe ga jij om met je tijd? Ben jij druk? Heb jij genoeg ontspanning en afleiding in je dagelijkse drukke leven? En waar zoek jij dan die rust en ontspanning? Muziek, sport, er even lekker tussenuit? Jezus zegt tegen Martha dat zij zich maar bezorgd en dru
zijlacht.nl
Lukas 10:38-42

Doorbreek de grenzen, die door mensen zijn gemaakt

Maria van Bettanië luisterde naar Jezus, terwijl vrouwen niet als intellectueel werden gezien en luisteren naar een rabbi niet aan hen was besteed. Alleen mannen mochten onderwezen worden door een rabbi.
zijlacht.nl
Lukas 10:38-42

Werken of luisteren? - Zij Lacht

Keuzes maken en prioriteiten stellen… dit blijven lastige punten voor velen (voor mij ook hoor). Dagelijks komen zoveel keuzes op je af, waardoor je soms uit het oog verliest wat écht belangrijk is. Een vrouw uit de Bijbel had hier ook mee te maken, haar
zijlacht.nl
Lukas 10:38-42

“Marta, Marta, maak je toch niet zo druk!”

Veel vrouwen herkennen het denk ik wel: het willen zorgen voor. Als er mensen over de vloer komen wil je dat iedereen goed verzorgd is en blijft en dat niemand iets tekort komt. Gevolg? Iedere verjaardag en elk feestje druk, druk, druk en eigenlijk kom je
zijlacht.nl
Lukas 10:38-42

Zelfreflectie – besef wat je bezig houdt en maak de goede keuze

Sta je ook wel eens naar je spiegelbeeld te starren en denk je 'dit moet anders'? Wat je lichaam uitstraalt komt vanbinnen uit – tijd voor zelfreflectie.
zijlacht.nl
Lukas 10:38-42

Geen 'moeten' maar 'willen'

Staat jouw agenda ook helemaal vol met allerlei afspraken? Vandaag wil Marieke jouw helpen dingen los te laten en te genieten van de dingen die je doet.
zijlacht.nl
Lukas 10:38-42

De belangrijkste prioriteiten van het Christenleven (1) : Frisse Wateren

DEEL 1 Hoofdstuk 1 EEN JUIST BESEF VAN WAARDE De blinde man gooit een cheque van honderd euro weg en houdt vast aan een waardeloos stuk glimmend ...
frissewateren.nl
Lukas 10:38-42

Sabbat: Gods werk voltooid

Wie aan de sabbat denkt, denkt onwillekeurig aan het Joodse volk. De sabbat is immers als teken tussen de HEERE en Zijn volk door de eeuwen onlosmakelijk met hen verbonden geweest.
israelendebijbel.nl
Lukas 10:38-42

Volgen van Jezus (2) : Frisse Wateren

Lukas 5:1-11 Hier vinden we Petrus en zijn broer weer aan het vissen in het meer van Genézareth (meer van Galiléa). Ook Jakobus en Johannes waren hier ...
frissewateren.nl
Lukas 10:40-41

Van storm naar rust … : Frisse Wateren

Ook de zwaluw heeft een nest gevonden ... Ook kinderen van God, die principieel vrede met God hebben, lopen gevaar, door stress en arbeid hun innerlijke ...
frissewateren.nl
Lukas 10:38-42

Eén ding is nodig … ook in het nieuwe jaar : Frisse Wateren

Er zijn vele dingen die ons bezig kunnen houden. Dat zullen we allen moeten en kunnen beamen. Graag zouden we het anders zien. Laten we wel zijn ... op ...
frissewateren.nl
Lukas 10:38-42

Onze hoofden : Frisse Wateren

Daarom behoort de vrouw een macht op het hoofd hebben terwille van de engelen (1 Cor. 11:10) (Ingezonden) Waarom dekken wij onze hoofden? Vooraf ...
frissewateren.nl
Lukas 10:39

Jesaja 55 vers 3 en Lukas 10 vers 39 : Frisse Wateren

Zwijgen en spreken Zwijgen is een niet door iedereen beheerste kunst. De wereld is vol van mensen die zichzelf graag horen spreken en daarmee hun ...
frissewateren.nl
Lukas 10:39

Lukas 10:39 : Frisse Wateren

Zwijgen en sprekenZwijgen is een niet door iedereen beheerste kunst. De wereld is vol van mensen die zichzelf graag horen spreken en daarmee hun ...
frissewateren.nl
Lukas 10:39

Laatste toevoegingen

Dagelijks komen er nog nieuwe #Covid19 patienten bij en Nederland gaat steeds meer een beetje op slot. Iedereen is verbaasd over het tempo maar je ziet ook dat er een "wij zijn er voor elkaar" mentaliteit ontstaat. Hier is ook een rol...
bijbelarchief.nl
Lukas 10:42

Mag ik even over je heen lopen? - Zij Lacht

“Mag ik even over je heen lopen?” Natuurlijk bedoel ik dit niet letterlijk (gelukkig niet), maar zo voelt het misschien soms wel voor je. Voor mij tenminste af en toe wel. En dan denk je misschien: wat is dit nu voor titel, helemaal als je al moeite hebt
zijlacht.nl
Lukas 10:39

Psalm 45 vers 1a; Lukas 10 vers 39 : Frisse Wateren

Mijn hart brengt een goed woord voort; … (Ps. 45:2a); Maria … die ook aan de voeten van de Heer zat en naar Zijn woord luisterde (Luk. ...
frissewateren.nl
Lukas 10:40

De Heer slaapt in het schip … : Frisse Wateren

Markus 4 vers 38: En Hij lag in het achterschip op het kussen te slapen. Hoe vaak hebben deze woorden ons al geraakt. Hoe indrukwekkend tonen ze ...
frissewateren.nl
Lukas 10:39

Exodus 14 vers 13-14 : Frisse Wateren

“Maar Mozes zei tegen het volk: Wees niet bevreesd, houd stand, zie het heil van de HEERE dat Hij vandaag nog voor u zal bewerken! Want de Egyptenaren ...
frissewateren.nl
Lukas 10:39

Ruth (27) : Frisse Wateren

Wacht op de Heer: gehoorzaamheid en onderworpenheid Ruth 3:3-10: 3 Zo baad u, en zalf u, en doe uw klederen aan, en ga af naar de dorsvloer; [maar] ...
frissewateren.nl
1
2
Volgende