Artikelen over Lukas 10:33

Lukas 10:33

Coronavirus en christenen (1) : Frisse Wateren

Kijk uit, kijk om je heen en kijk omhoog 17 maart 2020 De wereld is doordrenkt met coronavirus-gesprekken. Het zal waarschijnlijk geen van ...
frissewateren.nl
Lukas 10:33

Lief, liever, liefde - Zij Lacht

“Houd net zoveel van je naaste als van jezelf”. Het is belangrijk, we lezen deze zin dan ook meer dan eens in de Bijbel. Bijna iedereen is het eens met deze uitspraak, maar is dit ook daadwerkelijk te zien in onze maatschappij? Zijn wij eigenlijk wel lief
zijlacht.nl
Lukas 10:33

De les van de barmhartige Samaritaan: van moeilijkheden naar mogelijkheden

Het verhaal van de barmhartige Samaritaan – grote kans dat je het kent. De les die je eruit moet trekken lijkt logisch en is al zó vaak verteld. Onlangs hoorde ik echter iets wat me nog nooit was opgevallen en wat me een hoop vrijheid gaf. Ik hoop dat het
zijlacht.nl
Lukas 10:33

Lukas 10 vers 29 : Frisse Wateren

“Hij wilde zichzelf echter rechtvaardigen en zei tot Jezus: Wie is mijn naaste?” Toen voor het eerst een wetgeleerde deze vraag stelde, met als ...
frissewateren.nl
Lukas 10:33

Naastenliefde op z’n Twents

Mooie, grappige of ontroerende gedichtjes - ik ben fan. Soms is er een gedichtje dat maar in mijn hoofd blijft zitten en dat veel indruk maakt, zoals het volgende gedicht van Derek Otte: “Mensen praten over naastenliefde, maar de meesten haasten liefde. E
zijlacht.nl
Lukas 10:33

De man uit Samaria - Zij Lacht

Vandaag neem ik je mee op reis naar Israël. Naar een plek, die op het eerste gezicht kaal en troosteloos lijkt met een zekere hardheid, maar die gelijktijdig oneindige schoonheid en rust uitstraalt. In het echt is dit fenomeen nog indrukwekkender. Deze pl
zijlacht.nl
Lukas 10:33

Medelijden : Frisse Wateren

Medelijden is een woord dat in de huidige tijd nauwelijks nog betekenis heeft. Wie heeft er vandaag nog medelijden? In een samenleving die door egoïsme ...
frissewateren.nl
Lukas 10:33

Overdenking van Nehemia (5) : Frisse Wateren

Als wij de stem van de goede Herder volgen, net als de door de Heer Jezus tot de dienst geroepenen, kan Hij opdracht geven om mensen voor Hem te winnen. ...
frissewateren.nl
Lukas 10:33

Naar de kliffen of naar de Rots der eeuwen? : Frisse Wateren

Dit artikel gaat over zelfmoord hoe men vandaag er mee omgaat, en hoe wij daar als Christenen persoonlijk en gemeenschappelijk mee omgaan. Het is een ...
frissewateren.nl
Lukas 10:33

Genezing en vergeving (4 – slot) : Frisse Wateren

Niet door het verbergen van het boze, maar door het openen van zijn hart bevrijdt hij zijn geweten, misschien ook zijn lichaam … JND III. Het gebed ...
frissewateren.nl
Lukas 10:33

Genezing en vergeving (3) : Frisse Wateren

Vele ziekten, in bijzonder psychisch lijden, worden veroorzaakt door niet in het reine gebrachte zonden. Psychologie en psychiatrie zullen hier geen ...
frissewateren.nl
Lukas 10:33

Het onderpand der erfenis – Bijbels Panorama

In Efeze 1 vinden we een opsomming van alle geestelijke zegeningen waaraan wij als gelovigen deel hebben gekregen. Opmerkelijk daarbij is dat de verzegeling door “den Heilige Geest der belofte” (vers 13) pas als laatste genoemd wordt, terwijl het de éérst
bijbelspanorama.nl