Gerelateerd aan Lukas 10:21

Gerelateerd aan Lukas 10:21

2 Korinthe 4:3

Wanneer er dan toch nog een sluier ligt over het evangelie dat wij verkondigen, geldt dit alleen voor hen die verloren gaan:
Gerelateerd aan Lukas 10:21

1 Korinthe 2:6

Toch is wat wij verkondigen wijsheid voor wie volwassen is in het geloof. Het is echter niet de wijsheid van deze wereld en haar machthebbers, die ten onder zullen gaan.
Gerelateerd aan Lukas 10:21

Mattheüs 13:11

Hij antwoordde: ‘Jullie mogen de geheimen van het koninkrijk van de hemel kennen, hun is dat niet gegeven.
Gerelateerd aan Lukas 10:21

Mattheüs 16:17

Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel.
Gerelateerd aan Lukas 10:21

Efeze 1:5

en hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden,
Gerelateerd aan Lukas 10:21

Markus 10:15

Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan.’
Gerelateerd aan Lukas 10:21

Efeze 1:11

In hem heeft God, die alles naar zijn wil en besluit tot stand brengt, ons de bestemming toebedeeld
Gerelateerd aan Lukas 10:21

Kolossensen 2:2

Zo wil ik hen bemoedigen en hen in liefde bijeenhouden, opdat ze tot de volle rijkdom van allesomvattend inzicht komen, tot de kennis van Gods mysterie: Christus,
Gerelateerd aan Lukas 10:21

Mattheüs 11:25

In die tijd zei Jezus ook: ‘Ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld.
Gerelateerd aan Lukas 10:21

Jesaja 53:11

Na het lijden dat hij moest doorstaan, zag hij het licht en werd met kennis verzadigd. Mijn rechtvaardige dienaar verschaft velen recht, hij neemt hun wandaden op zich.
Gerelateerd aan Lukas 10:21

Lukas 15:5

En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol vreugde op zijn schouders
Gerelateerd aan Lukas 10:21

Lukas 15:9

En als ze het gevonden heeft, roept ze haar vriendinnen en buren bijeen en zegt: “Deel in mijn vreugde, want ik heb de drachme gevonden die ik kwijt was.”
Gerelateerd aan Lukas 10:21

Job 5:12

Hij doorkruist de listen van de sluwen, wat zij ondernemen zal mislukken.
Gerelateerd aan Lukas 10:21

1 Korinthe 1:9

God, door wie u geroepen bent om ‚‚n te zijn met zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer, is trouw.
Gerelateerd aan Lukas 10:21

Psalmen 8:2

(8:3) met de stemmen van kinderen en zuigelingen bouwt u een macht op tegen uw vijanden om hun wraak en verzet te breken.
Gerelateerd aan Lukas 10:21

Zefanja 3:17

De HEER, je God, zal in je midden zijn, hij is de held die je bevrijdt. Hij zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou, in zijn liefde zal hij zwijgen, in zijn vreugde zal hij over je jubelen.
Gerelateerd aan Lukas 10:21

Psalmen 25:14

De HEER is een vriend van wie hem vrezen, hij maakt hen vertrouwd met zijn verbond.
Gerelateerd aan Lukas 10:21

Mattheüs 21:16

Ze gingen hem vragen: ‘Hoort u wat ze zeggen?’ En Jezus antwoordde hun: ‘Jazeker! Hebt u dan nooit gelezen: “Door de mond van kinderen en zuigelingen hebt u zich een loflied laten zingen”?’
Gerelateerd aan Lukas 10:21

Johannes 17:24

Vader, u hebt hen aan mij geschonken, laat hen dan zijn waar ik ben. Dan zullen zij de grootheid zien die u mij gegeven hebt omdat u mij al liefhad voordat de wereld gegrondvest werd.
Gerelateerd aan Lukas 10:21

Jesaja 66:1

Dit zegt de HEER: De hemel is mijn troon, de aarde mijn voetenbank. Waar zouden jullie een huis voor mij kunnen bouwen? En wat zou mij als rustplaats dienen?
1
2
Volgende