Artikelen over Lukas 10:21

Lukas 10:21

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (43) : Frisse Wateren

Van de Meester leren “Neemt Mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en u zult rust vinden voor uw ...
frissewateren.nl
Lukas 10:21

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (30) : Frisse Wateren

Lukas 10 vers 20-22 De juiste gebedshouding “Evenwel, verblijdt u niet hierover dat de geesten u onderdanig zijn; maar verblijdt u dat uw namen staan ...
frissewateren.nl
Lukas 10:21

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (33) : Frisse Wateren

Bidden in geloof “En Jezus hief de ogen op naar boven en zei: Vader, Ik dank U dat u Mij hebt gehoord. Ik wist wel dat U Mij altijd hoort, maar ter ...
frissewateren.nl
Lukas 10:21

De Gouden Kandelaar (11) : Frisse Wateren

Wij moeten de heerlijkheid en macht van onze God erkennen, willen we Zijn overwinning in ons leven ervaren. We mogen Hem als de Allerhoogste en ...
frissewateren.nl
Lukas 10:21

Over geloof en gevoel, mystiek, meditatie, trance … (I) : Frisse Wateren

Wat zegt de bijbel over geloof, gevoel, ervaring en mystiek, trance ... De volgende impressie geeft een helder beeld hoe het vandaag in de evangelische ...
frissewateren.nl
Lukas 10:21

De Gouden kandelaar (8) : Frisse Wateren

Juist die mensen die de strijd van God strijden, ondervinden vaak de grootste moeilijkheden op hun weg en er is veel in de wijze waarop hun leven wordt ...
frissewateren.nl