Lukas 1:23

SV

23En het geschiedde, als de dagen zijner bediening vervuld waren, dat hij naar zijn huis ging.

KJV

23And it came to pass, that, as soon as the days of his ministration were accomplished, he departed to his own house.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.