Artikelen over Lukas 1:1-50

Lukas 1:5-25

De God van het onwaarschijnlijke - wat we kunnen leren van Elizabeth en Zacharias

Elisabeth en Zacharias, twee hele gewone mensen die in de tijd dat Herodes koning was, in Israël woonden. Zacharias was priester in de tempel, zijn vrouw Elisabeth en hij waren vrome en gelovige mensen, ze hielden zich strikt aan de wetten die God gegeven
zijlacht.nl
Lukas 1:5-25

De God van het onwaarschijnlijke - wat we kunnen leren van Zacharias en Elisabeth

God gebruikte het kind van Zacharias en Elisabet, een stel dat geen kinderen kon krijgen, om de komst van Jezus aan te kondigen.
zijlacht.nl
Lukas 1:26-38

Wat kunnen wij leren van Maria, de moeder van Jezus?

Als ik voor de maand december een 'powervrouw van de maand' zou mogen uitroepen zou het Maria zijn. Maria, de moeder van Jezus. Want wauw, wat een vrouw van geloof is zij! Haar geloof en toewijding maakt voor mij dat ik haar zo ontzettend powerful vind. N
zijlacht.nl
Lukas 1:30-38

Jezus, het ongevraagde wonder

Jezus werd niet verwekt door een menselijke vader, maar door de Heilige Geest.
zijlacht.nl
Lukas 1:11-20, 26-38

Wat doen engelen? – Honderd bijbelstudies

Inleiding In deze Bijbelstudie zullen we de activiteiten van de heilige engelen bespreken. De activiteiten van de gevallen engelen worden besproken in...
honderdbijbelstudies.nl
Lukas 1:1-4

De oudste zoon

Als klein meisje was dit één van mijn lievelingsbijbelverhalen. Wanneer de juf op school dit verhaal ging vertellen, keek ik haar met grote ogen aan. Het verhaal vond ik ergens altijd zo zielig. Die arme jongen moest voer van de varkens eten. Hij liever d
zijlacht.nl
Lukas 1:26-30

Het geboortekaartje van Jezus staat allang klaar

God koos geen invloedrijke vrouw als Jezus’ moeder, maar een onbekend, jong en arm meisje.
zijlacht.nl
Lukas 1:6, 13, 17, 27, 31-35

Geboorteaankondigingen en de komende wereld

Jammer dat bij overdenkingen van de geboorteaankondigingen van de Heere Jezus en Zijn wegbereider Johannes de Doper vaak voorbij wordt gegaan aan de primaire context: Gods plan met Israël. Terwijl de geboorteaankondigingen in Mattheüs en Lukas toch naadlo
israelendebijbel.nl
Lukas 1:30-33

S03_wie_is_christus_4* – Bijbels Panorama

De geslachtsrekening in Mattheüs 1 geeft aan dat Jezus van Nazareth uit de lijn van erfgenamen van o.a. Koning David afkomstig was, en Hij dus in principe rechten kon laten gelden op deze troon. De lijn van afstamming loopt via Zijn vader Jozef, die in Ma
bijbelspanorama.nl
Lukas 1:32-33

Stichting Israel en de Bijbel

We vinden het belangrijk dat ook jongeren aan de slag kunnen gaan met het onderwerp Israël en willen daar graag bij helpen.
israelendebijbel.nl
Lukas 1:28, 38, 45

Maria – een jonge vrouw staat ter beschikking van God : Frisse Wateren

Een vroom joods meisje droomt van geluk en een toekomst met haar verloofde, de timmerman Jozef. Waarin steekt Maria af onder andere vrouwen? Afkomst? ...
frissewateren.nl
Lukas 1:31, 34-35

Maria: maagd of jonge vrouw? : Frisse Wateren

“Daarom zal de Heere Zelf u een teken geven: Zie, de maagd zal zwanger worden. Zij zal een Zoon baren en Hem de naam Immanuel1 geven” (Jes. ...
frissewateren.nl
Lukas 1:37-38

Zoek het lekker zelf uit... - NL.Jesus.net

Jezus kent jouw gevoel. Vanuit de situatie van verlatenheid, weet hij verhevenheid te schenken in jouw leven. Hij was verlaten en werd verheven tot overwinnaar.
nl.jesus.net
Lukas 1:1-5

Handelingen van de apostelen (I) : Frisse Wateren

In een korte bijbelstudiereeks beginnen we hier met no. 5. De andere zullen zo de Heer wil later verschijnen. Als u wilt, mag u de antwoorden op de ...
frissewateren.nl
Lukas 1:30-33

S03_wie_is_christus_1* – Bijbels Panorama

Misschien heeft iemand u wel eens gevraagd: Kent u de Heere Jezus Christus? Meestal bedoelt men hiermee of u Hem heeft aangenomen als Verlosser en Zaligmaker. En of u daardoor ook een kind van God bent geworden. Maar wanneer iemand tot geloof komt, en kie
bijbelspanorama.nl
Lukas 1:5, 23-24, 26

Wanneer was het eigenlijk Kerst? : Frisse Wateren

Het is relatief eenvoudig uit te leggen dat deze de geboorte niet eind december - of, zoals oorspronkelijk gevierd, begin januari - plaats had kunnen ...
frissewateren.nl
Lukas 1:31-32

Omwille van David

Omwille van David
israelendebijbel.nl
Lukas 1:1-4

De Toekomst: les 1 – Is er leven na de dood? : Frisse Wateren

Het is interessant te zien, hoeveel mensen tegenwoordig zich met dit onderwerp bezig houden. Het is nog interessanter om te zien waar men het antwoord op ...
frissewateren.nl
Lukas 1:31-34

Namen en titels van de Heer in Openbaring

. De grotendeels unieke namen en titels van de Heere Jezus in Openbaring staan veelal in een scherpe contrastverhouding tot personen en demonische wezens met hun gruwelen tijdens ‘de dag des Heeren’.
israelendebijbel.nl
Lukas 1:31-33

De brief van Jeremia aan de ballingen (Jeremia 29)

In de tijd van Jeremia waren er veel valse profeten die Gods oordeel over Israël verzwegen en het volk deden geloven dat er geen bekering nodig was. Vandaag zijn er veel christenen die wel spreken over Gods beloften van herstel, maar zwijgen over de moeil
israelendebijbel.nl
1
2
3
4
Volgende