Gerelateerd aan Lukas 9:30

Gerelateerd aan Lukas 9:30

Hebreeën 3:3

Jezus echter werd groter eer waardig geacht dan Mozes, zoals de bouwer van een huis meer eer krijgt dan het huis zelf.
Gerelateerd aan Lukas 9:30

Markus 9:4

Toen verscheen Elia aan hen, samen met Mozes, en ze spraken met Jezus.
Gerelateerd aan Lukas 9:30

2 Korinthe 3:7

Wanneer wat de dood bracht en met letters in steen werd gegrift, al met zoveel luister verscheen dat het volk van Israël niet naar Mozes kon kijken door de stralende glans op zijn gezicht-een glans die verdween-,
Gerelateerd aan Lukas 9:30

Lukas 24:27

Daarna verklaarde hij hun wat er in al de Schriften over hem geschreven stond, en hij begon bij Mozes en de Profeten.
Gerelateerd aan Lukas 9:30

Johannes 1:17

De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen.
Gerelateerd aan Lukas 9:30

Lukas 1:17

Als bode zal hij voor God uit gaan met de geest en de kracht van Elia om ouders met hun kinderen te verzoenen en om zondaars tot rechtvaardigheid te brengen, en zo zal hij het volk gereedmaken voor de Heer.’
Gerelateerd aan Lukas 9:30

Romeinen 3:21

Gods gerechtigheid, waarvan de Wet en de Profeten al getuigen, wordt nu ook buiten de wet zichtbaar:
Gerelateerd aan Lukas 9:30

Lukas 9:19

Ze antwoordden: ‘Johannes de Doper, maar anderen zeggen Elia, en weer anderen beweren dat een van de oude profeten is opgestaan.’
Gerelateerd aan Lukas 9:30

Lukas 24:44

Hij zei tegen hen: ‘Toen ik nog bij jullie was, heb ik tegen jullie gezegd dat alles wat in de Wet van Mozes, bij de Profeten en in de Psalmen over mij geschreven staat in vervulling moest gaan.’
Gerelateerd aan Lukas 9:30

Mattheüs 17:3

Plotseling verschenen aan hen Mozes en Elia, die met Jezus in gesprek waren.
Gerelateerd aan Lukas 9:30

Jakobus 5:17

Elia was een mens als wij, en nadat hij vurig had gebeden dat het niet zou regenen, is er drieëneenhalf jaar lang geen regen gevallen op het land.