Artikelen over Lukas 9:30

Lukas 9:30

Ontmoediging in de dienst : Frisse Wateren

1 Koningen 17-19 Als we in Gods Woord naar een voorbeeld van ontmoediging zoeken, dan komt ons vooral Elia onder de bremstruik voor de geest. Maar ...
frissewateren.nl
Lukas 9:30

2 Petrus 1 vers 16-17 : Frisse Wateren

Want niet als navolgers van vernuftig verzonnen fabels hebben wij u de kracht en de komst van onze Heer Jezus Christus bekend gemaakt, maar als ...
frissewateren.nl
Lukas 9:30

Jonge mensen in de Bijbel (11) : Frisse Wateren

Mozes: zijn afstand doen en zijn keus Hebreeën 11:24-28 Voordracht 5 Er zijn in dit gedeelte drie punten door de Geest van God in de geschiedenis van ...
frissewateren.nl
Lukas 9:30

S03_wie_is_christus_1* – Bijbels Panorama

Misschien heeft iemand u wel eens gevraagd: Kent u de Heere Jezus Christus? Meestal bedoelt men hiermee of u Hem heeft aangenomen als Verlosser en Zaligmaker. En of u daardoor ook een kind van God bent geworden. Maar wanneer iemand tot geloof komt, en kie
bijbelspanorama.nl
Lukas 9:30

De Gouden kandelaar (3) : Frisse Wateren

Kent u, ken jij dat verlangen ook naar iets geheel nieuws voor je hart? Dat verlangen dat mogelijk wel ontstaan is door de dorheid in je ziel. Je weet ...
frissewateren.nl
Lukas 9:30

De dood van Jezus – Honderd bijbelstudies

Inleiding “Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zeide Hij: Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest.” (Johannes 19:30) Het onderwerp van...
honderdbijbelstudies.nl
Lukas 9:30

Verloochening van Petrus : Frisse Wateren

Johannes 18:12-27 Allereerst wil ik erop wijzen dat we maar niet moeten neerkijken op die eenvoudige visser uit Galilea. Vooral niet met een ...
frissewateren.nl
Lukas 9:30

Het eerstgeboorterecht – Bijbels Panorama

15 Wanneer een man twee vrouwen heeft, een beminde, en een gehate; en de beminde en de gehate hem zonen zullen gebaard hebben, en de eerstgeboren zoon van de gehate zal zijn; 16 Zo zal het geschieden, ten dage als hij zijn zonen zal doen erven wat hij hee
bijbelspanorama.nl
Lukas 9:30

Bijbelleesrooster voor stille tijd : Frisse Wateren

Misschien heb jij er ook iets aan. Een hulp voor je verborgen omgang met God gedurende 15 weken. Hierbij zullen altijd twee elementen een cruciale rol ...
frissewateren.nl