Gerelateerd aan Lukas 9:28

Gerelateerd aan Lukas 9:28

Markus 1:35

Vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was, stond hij op, ging naar buiten en liep naar een eenzame plek om daar te bidden.
Gerelateerd aan Lukas 9:28

Markus 14:33

Hij nam Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee. Hij voelde zich onrustig en angstig worden
Gerelateerd aan Lukas 9:28

Mattheüs 17:1

Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en diens broer Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze alleen waren.
Gerelateerd aan Lukas 9:28

Markus 6:46

Nadat hij afscheid van de mensen had genomen, ging hij de berg op om er te bidden.
Gerelateerd aan Lukas 9:28

Psalmen 109:4

Ik bid voor hen, maar mijn liefde roept vijandschap op,
Gerelateerd aan Lukas 9:28

Lukas 8:51

Toen hij bij het huis kwam, stond hij niemand toe om met hem naar binnen te gaan behalve Petrus, Johannes en Jakobus, en de vader en moeder van het meisje.
Gerelateerd aan Lukas 9:28

Markus 9:2

Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze helemaal alleen waren. Voor hun ogen veranderde hij van gedaante,
Gerelateerd aan Lukas 9:28

Lukas 9:18

Toen Jezus eens aan het bidden was en alleen de leerlingen bij hem waren, stelde hij hun de vraag: ‘Wie zeggen de mensen dat ik ben?’
Gerelateerd aan Lukas 9:28

Mattheüs 26:37

Hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeüs met zich mee. Toen hij zich bedroefd en angstig voelde worden,
Gerelateerd aan Lukas 9:28

Lukas 6:12

Op een van die dagen trok Jezus zich terug op de berg om te bidden. De hele nacht bleef hij tot God bidden.
Gerelateerd aan Lukas 9:28

2 Korinthe 13:1

Ik kom nu voor de derde keer naar u toe. Er staat geschreven dat een aanklacht rechtsgeldig wordt op grond van ten minste twee getuigenverklaringen.
Gerelateerd aan Lukas 9:28

Hebreeën 5:7

Christus heeft tijdens zijn leven op aarde onder tranen en met luide stem gesmeekt en gebeden tot hem die hem kon redden van de dood, en werd verhoord vanwege zijn diep ontzag voor God.
Gerelateerd aan Lukas 9:28

Lukas 3:21

Heel het volk liet zich dopen, en toen ook Jezus was gedoopt en hij aan het bidden was, werd de hemel geopend