Artikelen over Lukas 9:28

Lukas 9:28

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (42) : Frisse Wateren

“Vader, verheerlijk Uw naam! Er kwam dan een stem uit de hemel: Ik heb [hem] verheerlijkt én Ik zal [hem] opnieuw verheerlijken” (Joh. 12:28). ...
frissewateren.nl
Lukas 9:28

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (28) : Frisse Wateren

Verandering door gebed “En terwijl Hij bad, werd het uiterlijk van Zijn gezicht anders en Zijn kleding werd lichtend wit” (Luk. 9:29). Terwijl ...
frissewateren.nl
Lukas 9:28

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (17) : Frisse Wateren

“Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige” (Ps. 91:1). Het gebed in het verborgene als ...
frissewateren.nl
Lukas 9:28

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (27) : Frisse Wateren

Door hoop overwinnen “Ik nu zeg u in waarheid: er zijn sommigen van hen die hier staan, die [de] dood geenszins zullen smaken voordat zij het ...
frissewateren.nl
Lukas 9:28

2 Petrus 1 vers 16-17 : Frisse Wateren

Want niet als navolgers van vernuftig verzonnen fabels hebben wij u de kracht en de komst van onze Heer Jezus Christus bekend gemaakt, maar als ...
frissewateren.nl
Lukas 9:28

S03_wie_is_christus_1* – Bijbels Panorama

Misschien heeft iemand u wel eens gevraagd: Kent u de Heere Jezus Christus? Meestal bedoelt men hiermee of u Hem heeft aangenomen als Verlosser en Zaligmaker. En of u daardoor ook een kind van God bent geworden. Maar wanneer iemand tot geloof komt, en kie
bijbelspanorama.nl
Lukas 9:28

De Gouden kandelaar (3) : Frisse Wateren

Kent u, ken jij dat verlangen ook naar iets geheel nieuws voor je hart? Dat verlangen dat mogelijk wel ontstaan is door de dorheid in je ziel. Je weet ...
frissewateren.nl
Lukas 9:28

Israël en het Koninkrijk

Hoe zit het met het koninkrijk van God in de Bijbel?
israelendebijbel.nl
Lukas 9:28

De dood van Jezus – Honderd bijbelstudies

Inleiding “Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zeide Hij: Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest.” (Johannes 19:30) Het onderwerp van...
honderdbijbelstudies.nl
Lukas 9:28

Verloochening van Petrus : Frisse Wateren

Johannes 18:12-27 Allereerst wil ik erop wijzen dat we maar niet moeten neerkijken op die eenvoudige visser uit Galilea. Vooral niet met een ...
frissewateren.nl
Lukas 9:28

Het eerstgeboorterecht – Bijbels Panorama

15 Wanneer een man twee vrouwen heeft, een beminde, en een gehate; en de beminde en de gehate hem zonen zullen gebaard hebben, en de eerstgeboren zoon van de gehate zal zijn; 16 Zo zal het geschieden, ten dage als hij zijn zonen zal doen erven wat hij hee
bijbelspanorama.nl
Lukas 9:28

Bijbelleesrooster voor stille tijd : Frisse Wateren

Misschien heb jij er ook iets aan. Een hulp voor je verborgen omgang met God gedurende 15 weken. Hierbij zullen altijd twee elementen een cruciale rol ...
frissewateren.nl