Lukas 9:28

NBV

28Ongeveer acht dagen nadat hij dit had gezegd ging hij met Petrus, Johannes en Jakobus de berg op om te bidden.

SV

28En het geschiedde, omtrent acht dagen na deze woorden, dat Hij medenam Petrus, en Johannes, en Jakobus, en klom op den berg, om te bidden.

KJV

28And it came to pass about an eight days after these sayings, he took Peter and John and James, and went up into a mountain to pray.