Gerelateerd aan Lukas 8:6, 13

Gerelateerd aan Lukas 8:6

Lukas 8:13

Het zaad op de rotsachtige bodem, dat zijn zij die het woord vol vreugde aannemen wanneer ze het horen, maar het schiet geen wortel; ze geloven zolang het hun goed uitkomt, maar als ze op de proef worden gesteld, worden ze afvallig.
Gerelateerd aan Lukas 8:6

Hebreeën 3:7

De heilige Geest zegt immers: ‘Horen jullie vandaag zijn stem,
Gerelateerd aan Lukas 8:6

Markus 4:5

Een ander deel viel op rotsachtige grond, waar maar weinig aarde was, en het schoot meteen op omdat het niet diep in de grond kon doordringen;
Gerelateerd aan Lukas 8:6

Mattheüs 13:5

Een ander deel viel op rotsachtige grond, waar maar weinig aarde was, en het schoot meteen op omdat het niet diep in de grond kon doordringen.
Gerelateerd aan Lukas 8:6

Jeremia 5:3

‘HEER, u wilt toch dat ze eerlijk zijn? U sloeg hen, maar het raakte hen niet. U bracht hen aan de rand van de afgrond, zij weigerden van die straf te leren. Zij gingen onverdroten voort en weigerden terug te keren.
Gerelateerd aan Lukas 8:6

Ezechiel 36:26

Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven, ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven.
Gerelateerd aan Lukas 8:6

Hebreeën 3:15

Wanneer er gezegd wordt ‘Horen jullie vandaag zijn stem, wees dan niet koppig, als tijdens de opstand’ -
Gerelateerd aan Lukas 8:6

Mattheüs 13:20

Het zaad dat op rotsachtige grond is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen en het meteen met vreugde in zich opnemen.
Gerelateerd aan Lukas 8:6

Romeinen 2:4

Veracht u dan zijn onbegrensde goedheid, geduld en verdraagzaamheid, en weet u niet dat zijn goedheid u tot inkeer wil brengen?
Gerelateerd aan Lukas 8:6

Markus 4:16

Anderen zijn als het zaad dat op rotsgrond is gezaaid: wanneer zij het woord hebben gehoord, nemen ze het meteen met vreugde in zich op,
Gerelateerd aan Lukas 8:6

Ezechiel 11:19

Dan zal ik hen eensgezind maken en hun een nieuwe geest geven; ik zal hun versteende hart uit hun lichaam halen en hun er een levend hart voor in de plaats geven.
Gerelateerd aan Lukas 8:6

Amos 6:12

Rennen paarden ooit over rotsen of wordt daar met runderen geploegd? En toch veranderen jullie het recht in gif, de vruchten van de gerechtigheid in alsem.
Gerelateerd aan Lukas 8:13

Johannes 5:35

Johannes was een lamp die helder brandde, en u hebt zich een tijd in zijn licht verheugd.
Gerelateerd aan Lukas 8:13

Ezechiel 33:32

En jij bent voor hen niet meer dan een zanger van liefdesliedjes, iemand met een mooie stem, iemand die goed kan spelen: ze horen wel wat je zegt, maar ze handelen er niet naar.
Gerelateerd aan Lukas 8:13

Spreuken 12:12

Een goddeloze jaagt op zijn eigen ondergang, wat rechtvaardigen doen, werpt vruchten af.
Gerelateerd aan Lukas 8:13

Hosea 6:4

Wat moet ik met je beginnen, Efraïm? Wat moet ik met je beginnen, Juda? Want jullie liefde is als een ochtendnevel, als dauw die 's morgens vroeg verdwijnt.
Gerelateerd aan Lukas 8:13

2 Petrus 2:22

Op hen is het spreekwoord 'Een hond keert terug naar zijn eigen braaksel' volledig van toepassing, of 'Een gewassen zeug rolt al snel weer door de modder'.
Gerelateerd aan Lukas 8:13

Hebreeën 10:39

Wij echter behoren niet tot degenen die terugdeinzen en ten onder gaan, maar tot hen die door hun geloof behouden blijven.
Gerelateerd aan Lukas 8:13

2 Petrus 2:20

En als zij die zich door hun kennis van onze Heer en redder Jezus Christus hebben losgemaakt van het vuil van de wereld, daar weer in verstrikt raken en er opnieuw door worden beheerst, zijn ze er erger aan toe dan voorheen.
Gerelateerd aan Lukas 8:13

Jesaja 58:2

Zeker, ze zoeken mij dag aan dag, vol verlangen om te ontdekken wat ik wil, zoals een vreemd volk dat rechtvaardig leeft en het recht van zijn goden niet verzaakt. En ze vragen naar mijn rechtvaardige voorschriften en verlangen naar Gods nabijheid.
1
2
3
Volgende