Gerelateerd aan Lukas 4:27

Gerelateerd aan Lukas 4:27

2 Koningen 5:1

Naäman, de bevelhebber van het Aramese leger, stond bij zijn koning in hoog aanzien en werd zeer door hem gewaardeerd, want de HEER had hem voor Aram een grote overwinning laten behalen. Maar deze grote krijgsman leed aan huidvraat.
Gerelateerd aan Lukas 4:27

Daniel 4:35

(4:32) De mensen op aarde zijn slechts nietige wezens; hij doet met de hemelse machten en met de mensen op aarde wat hij wil. Er is niemand die hem kan tegenhouden of tegen hem kan zeggen: 'Wat hebt u gedaan?'
Gerelateerd aan Lukas 4:27

Job 33:13

Waarom beschuldig je hem, zeg je: "Hij antwoordt niet, als iemand tot hem spreekt"?
Gerelateerd aan Lukas 4:27

Job 21:22

Kan God iets van de mensen leren, hij die over de hemelingen rechtspreekt?
Gerelateerd aan Lukas 4:27

Job 36:23

Wie kan hem zijn weg voorschrijven, wie zal zeggen: "U hebt kwaad gedaan"?
Gerelateerd aan Lukas 4:27

Johannes 17:12

Zolang ik bij hen was heb ik hen door uw naam, die u mij gegeven hebt, bewaard en over hen gewaakt: geen van hen is verloren gegaan behalve hij die verloren moest gaan, opdat de Schrift in vervulling ging.
Gerelateerd aan Lukas 4:27

Mattheüs 12:4

hoe hij het huis van God binnenging en er met hen van de toonbroden at, terwijl noch hij noch zijn mannen daarvan mochten eten, alleen de priesters?
Gerelateerd aan Lukas 4:27

1 Koningen 19:19

Elia ging weg van de Horeb. Toen hij Elisa, de zoon van Safat, aantrof was deze aan het ploegen. Ze waren aan het werk met twaalf span ossen; Elisa liep achter het twaalfde span. Elia liep op hem af en gooide zijn mantel over hem heen.