Gerelateerd aan Lukas 4:22

Gerelateerd aan Lukas 4:22

Johannes 6:42

‘Dat is toch Jezus, de zoon van Jozef? We weten toch wie zijn vader en moeder zijn? Hoe kan hij dan zeggen dat hij uit de hemel is neergedaald?’
Gerelateerd aan Lukas 4:22

Spreuken 16:21

Wie wijs is van hart, wordt verstandig genoemd, wie op milde toon spreekt, heeft meer overtuigingskracht.
Gerelateerd aan Lukas 4:22

Psalmen 45:2

(45:3) U bent de mooiste van alle mensen en lieflijkheid vloeit van uw lippen-God heeft u voor altijd gezegend.
Gerelateerd aan Lukas 4:22

Mattheüs 13:54

Hij kwam aan in zijn vaderstad en gaf de bewoners onderricht in hun synagoge, zodat ze stomverbaasd waren en zeiden: ‘Hoe komt hij aan die wijsheid en hoe kan hij die wonderen doen?
Gerelateerd aan Lukas 4:22

Psalmen 45:4

(45:5) Treed op in uw glorie en begin de strijd voor waarheid, deemoed en recht. Laat uw hand geduchte daden verrichten.
Gerelateerd aan Lukas 4:22

Lukas 21:15

Want ik zal jullie woorden van wijsheid schenken die door geen van je tegenstanders kunnen worden weerstaan of weersproken.
Gerelateerd aan Lukas 4:22

Spreuken 10:32

Wie rechtvaardig is, kiest het juiste woord, een goddeloze neemt slechts leugens in de mond.
Gerelateerd aan Lukas 4:22

Markus 6:2

Toen de sabbat was aangebroken, gaf hij onderricht in de synagoge, en vele toehoorders waren stomverbaasd en zeiden: ‘Waar haalt hij dat allemaal vandaan? Wat is dat voor wijsheid die hem gegeven is? En dan die wonderen die zijn handen tot stand brengen!
Gerelateerd aan Lukas 4:22

Prediker 12:10

In treffende spreuken probeerde Prediker de waarheid getrouw onder woorden te brengen.
Gerelateerd aan Lukas 4:22

Lukas 2:47

Allen die hem hoorden stonden versteld van zijn inzicht en zijn antwoorden.
Gerelateerd aan Lukas 4:22

Jesaja 50:4

God, de HEER, gaf mij een vaardige tong, waarmee ik de moedeloze kan opbeuren. Elke ochtend wekt hij mijn oor, zodat het toegerust is om aandachtig te horen.
Gerelateerd aan Lukas 4:22

Titus 2:8

en verkondig de heilzame, onbetwistbare boodschap, zodat onze tegenstanders beschaamd staan en niets kwaads over ons kunnen zeggen.
Gerelateerd aan Lukas 4:22

Handelingen 6:10

maar ze konden niet op tegen zijn wijsheid en tegen de heilige Geest die hem bezielde.
Gerelateerd aan Lukas 4:22

Johannes 7:46

antwoordden ze: ‘Nog nooit heeft een mens zo gesproken!’
Gerelateerd aan Lukas 4:22

Hooglied 5:16

Zijn mond is zoet, aan hem is alles begeerlijk. Dit is mijn lief, dit is mijn vriend, meisjes van Jeruzalem!
Gerelateerd aan Lukas 4:22

Spreuken 25:11

Het juiste woord op de juiste tijd is als een gouden appel op een zilveren schaal.