Lukas 3:23

NBV

23Jezus begon zijn verkondiging toen hij ongeveer dertig jaar was. Hij was, zoals algemeen werd aangenomen, de zoon van Jozef, die de zoon was van Eli,

SV

23En Hij, Jezus, begon omtrent dertig jaren oud te wezen, zijnde (alzo men meende) de zoon van Jozef, den zoon van Heli,

KJV

23And Jesus himself began to be about thirty years of age, being (as was supposed) the son of Joseph, which was the son of Heli,