Gerelateerd aan Lukas 22:42

Gerelateerd aan Lukas 22:42

Mattheüs 26:39

Hij liep nog een stukje verder, knielde toen en bad diep voorovergebogen: ‘Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbijgaan! Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wilt.’
Gerelateerd aan Lukas 22:42

Johannes 12:27

Nu ben ik doodsbang. Wat moet ik zeggen? Vader, laat dit ogenblik aan mij voorbijgaan? Maar hiervoor ben ik juist gekomen.
Gerelateerd aan Lukas 22:42

Mattheüs 20:22

Maar Jezus zei hun: ‘Jullie weten niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die ik zal moeten drinken?’ ‘Ja, dat kunnen wij, ‘antwoordden ze.
Gerelateerd aan Lukas 22:42

Johannes 18:11

Maar Jezus zei tegen Petrus: ‘Steek je zwaard in de schede. Zou ik de beker die de Vader mij gegeven heeft niet drinken?’
Gerelateerd aan Lukas 22:42

Mattheüs 26:42

Voor de tweede maal liep hij van hen weg en bad: ‘Vader, als het niet mogelijk is dat deze beker aan mij voorbijgaat zonder dat ik eruit drink, laat het dan gebeuren zoals u het wilt.’
Gerelateerd aan Lukas 22:42

Markus 14:36

Hij zei: ‘Abba, Vader, voor u is alles mogelijk, neem deze beker van mij weg. Maar laat niet gebeuren wat ik wil, maar wat u wilt.’
Gerelateerd aan Lukas 22:42

Johannes 5:30

Ik kan niets doen uit mijzelf: ik oordeel naar wat ik hoor, en mijn oordeel is rechtvaardig omdat ik mij niet richt op wat ik zelf wil, maar op de wil van hem die mij gezonden heeft.
Gerelateerd aan Lukas 22:42

Johannes 6:38

want ik ben niet uit de hemel neergedaald om te doen wat ik wil, maar om te doen wat hij wil die mij gezonden heeft.
Gerelateerd aan Lukas 22:42

Hebreeën 10:7

Toen heb ik gezegd: “Hier ben ik, ”want dit staat in de boekrol over mij geschreven: “Ik ben gekomen, God, om uw wil te doen.”’
Gerelateerd aan Lukas 22:42

Psalmen 40:8

(40:9) Uw wil te doen, mijn God, verlang ik, diep in mij koester ik uw wet.
Gerelateerd aan Lukas 22:42

Jesaja 51:22

Dit zegt je God, de HEER, de God die het opneemt voor zijn volk: Ik neem de bedwelmende beker uit je hand, de kelk, de beker van mijn toorn, je hoeft er niet meer uit te drinken.
Gerelateerd aan Lukas 22:42

Johannes 4:34

Maar Jezus zei: ‘Mijn voedsel is: de wil doen van hem die mij gezonden heeft en zijn werk voltooien.
Gerelateerd aan Lukas 22:42

Lukas 22:17

Hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en zei: ‘Neem deze beker en geef hem aan elkaar door.
Gerelateerd aan Lukas 22:42

Mattheüs 26:44

Hij liet hen achter, liep opnieuw wat verder en bad voor de derde maal, met dezelfde woorden als daarvoor.
Gerelateerd aan Lukas 22:42

Jesaja 51:17

Word wakker, word wakker, Jeruzalem, sta op! De HEER heeft je laten drinken uit de beker van zijn toorn; je hebt uit die kelk gedronken, de beker die je zo heeft bedwelmd tot de bodem leeggedronken.
Gerelateerd aan Lukas 22:42

Jeremia 25:15

Vervolgens zei de HEER, de God van Israël, tegen mij: ‘Neem deze beker van mij aan en laat daaruit alle volken waarheen ik je zend de wijn van mijn woede drinken.