Lukas 1:24

NBV

24Korte tijd later werd zijn vrouw Elisabet zwanger. Ze leefde vijf maanden lang in afzondering en zei bij zichzelf:

SV

24En na die dagen werd Elizabet, zijn vrouw, bevrucht; en zij verborg zich vijf maanden, zeggende:

KJV

24And after those days his wife Elisabeth conceived, and hid herself five months, saying,