Artikelen over Lukas 19:10

Lukas 19:10

Lukas 19:10 : Frisse Wateren

Het hele leven van de Heere Jezus werd gekenmerkt door dit zoeken. Waarom trok Hij zo onvermoeid door het land, van plaats tot plaats? Hij was op zoek ...
frissewateren.nl
Lukas 19:10

Het verloren schaap : Frisse Wateren

Een verhaal uit het leven van J.N. Darby Het is moeilijk het volgende verslag van J.N. Darby te rangschikken. Eén editie gaf hem de titel “een ...
frissewateren.nl
Lukas 19:10

God zoekt jou, ziet jou en roept jou

“Heb je het al gehoord? Jezus is in de stad!” Als een lopend vuurtje verspreidde het bericht zich door Jericho. Ook Zacheüs hoorde dat Jezus in de stad was en hij wilde wel eens zien wie die man was. Eenmaal in de stad aangekomen was het ongelooflijk druk
zijlacht.nl
Lukas 19:10

Lukas 19 vers 2, 3 en 5 : Frisse Wateren

Zacheüs … trachtte Jezus te zien, Wie Hij wel was (Luk. 19:2-3). Zacheüs de zoeker Jezus Christus kwam naar Jericho. Daar woonde de rijke ...
frissewateren.nl
Lukas 19:10

Twee broers en Saulus (5) : Frisse Wateren

De opening van Uw woorden geeft licht (Psalm 119 vers 130a) Les 5 Enkele praktische tips: • Neem alle gevraagde Bijbelverzen over - ...
frissewateren.nl
Lukas 19:10

Transformatie door acceptatie - over Jezus, Zacheüs en jou

“Let op jongens, daar komt ‘ie weer! Probeert hij er nu weer tussen te komen?” De spreker staat met zijn rug tegen de boom naar het gedoe te kijken. Zijn vrienden om hem heen vinden het prachtig vermaak, van een afstandje kijkend naar de toegelopen menigt
zijlacht.nl
Lukas 19:10

Het sprookje van de “historische Jezus” : Frisse Wateren

Een historische of een bijbelse Jezus? Er zijn zeker vele redenen, waarom de “historische Jezus” van de bijbelse Jezus onderscheiden moet worden. ...
frissewateren.nl
Lukas 19:10

Prettige Kerstdagen … : Frisse Wateren

Het gebeurde nu toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij zou baren, en zij baarde haar eerstgeboren Zoon en wikkelde Hem in doeken en ...
frissewateren.nl
Lukas 19:10

Daarom Kerst! : Frisse Wateren

Bijbelgedeelten: Mattheüs 1:21; Lukas 2:10,11; Johannes 3:16,18,36; 5:24; 1 Petrus 3:19; 1 Johannes 1:5,9; Nahum 1:3,6; Jesaja 59:2; Romeinen 3:23; ...
frissewateren.nl
Lukas 19:10

Goed genoeg voor God

'Ben ik wel goed genoeg voor God?' Dat is iets wat je je misschien afvraagt. 'God is perfect, ik verre van.' Ja, dat klopt. Het is daarom ook geen gekke vraag, of je wel goed genoeg bent voor God. Wanneer ik hier over nadenk, blijft het lastig. Wij mensen
zijlacht.nl
Lukas 19:10

Thema redding (behoudenis) – Vraag en antwoord : Frisse Wateren

Bijbelplaatsen: Hebreeën 5:9; Romeinen 13:11; Efeze 2:8; Titus 3:5; Lukas 19:10*; Vragen 1. Een ander woord voor redding is ….? 2. Redding staat in ...
frissewateren.nl
Lukas 19:10

S03_wie_is_christus_1* – Bijbels Panorama

Misschien heeft iemand u wel eens gevraagd: Kent u de Heere Jezus Christus? Meestal bedoelt men hiermee of u Hem heeft aangenomen als Verlosser en Zaligmaker. En of u daardoor ook een kind van God bent geworden. Maar wanneer iemand tot geloof komt, en kie
bijbelspanorama.nl
Lukas 19:10

Behoudenis : Frisse Wateren

Hoe zullen wij ontkomen als wij zon grote behoudenis verontachtzamen, waarover aanvankelijk gesproken is door de Heer en aan bevestigd is door hen die ...
frissewateren.nl
Lukas 19:10

De vleeswording van Christus

De vleeswording van Christus is een groot mysterie. Volmaakt God en volmaakt Mens. Zijn komst deed talloze beloften aan Israël in vervulling gaan.
israelendebijbel.nl
Lukas 19:10

Algemene geschiedenis van de Christelijke Kerk (15) : Frisse Wateren

In onze dagen is het voor sommigen nog steeds het toppunt van het leven, of misschien moet men zelfs zeggen van de dood, namelijk “martelaar” zijn. ...
frissewateren.nl
Lukas 19:10

De brief aan de Hebreeën Een brugbrief tussen oud en nieuw verbond

‘Hebreeën’ is een andere aanduiding voor ‘het Joodse volk’. Of deze titel nu wel of niet bovenaan de originele brief heeft gestaan, over de adressering behoeft weinig twijfel te bestaan.
israelendebijbel.nl
Lukas 19:10

Overdenking over 1 Thessalonicensen 4 : Frisse Wateren

1 Thessalonicensen 4 vers 13-18 13 Maar wij willen niet dat u onwetend bent, broeders, wat betreft hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent ...
frissewateren.nl
Lukas 19:10

Bijbelleesrooster voor stille tijd : Frisse Wateren

Misschien heb jij er ook iets aan. Een hulp voor je verborgen omgang met God gedurende 15 weken. Hierbij zullen altijd twee elementen een cruciale rol ...
frissewateren.nl