Artikelen over Lukas 17:17

Lukas 17:17

Het (on)zichtbare koninkrijk van God

Wat bedoelde de Heere Jezus met de woorden “Het Koninkrijk van God komt niet op waarneembare wijze”? Of hebben we hier te maken met een gebrekkige vertaling? (Luk. 17:20)
israelendebijbel.nl
Lukas 17:17

Uit de mond van kinderen … Misschien geeft het genezing of verzoening … : Frisse Wateren

Kinderen zijn vandaag zo de dupe van allerlei huwelijks- en gezinsproblemen. Kinderen komen vaak tussen wal en schip terecht en raken totaal van slag ...
frissewateren.nl
Lukas 17:17

De melaatse en de zondaar

Melaatsheid was in Bijbelse tijden niet alleen een ernstige ziekte, het leidde ook tot een tragische breuk met de samenleving en erger nog: met de Tempeldienst. In dit artikel gaan we in op de bijzondere parallellen met zonde en verlossing.
israelendebijbel.nl
Lukas 17:17

Christenen en wondergenezingen (2 – slot) : Frisse Wateren

Zijn er niet vele genezingservaringen? Steeds weer wordt ernaar verwezen, dat er vele mensen zijn, die door wondergenezers gezond zijn gemaakt. Daarover ...
frissewateren.nl