Artikelen over Lukas 16:23-24

Lukas 16:23-24

Lazarus – it’s all in the name

De Quote 500, een jaarlijkse lijst met de vijfhonderd rijkste Nederlanders op het moment van samenstellen. TheNextWoman 100, de honderd succesvolste zakenvrouwen die een omzet draaien van tussen de twee en de vijftig miljoen per jaar. Een lijst met de tie
zijlacht.nl
Lukas 16:23-24

De Toekomst: Les 4 – Occultisme : Frisse Wateren

Occultisme In les 3, geheel aan het eind, zagen wij, hoe twee mensen uit het paradijs komen en “verschijnen”. Zoiets te lezen en en je daarmee bezig ...
frissewateren.nl
Lukas 16:23-24

Waar zijn christenen wanneer zij gestorven zijn? : Frisse Wateren

Gods Woord laat ons duidelijk zien waar bekeerde mensen na hun dood zijn. Vreemd, dat onder de Christenen daarover zon onwetendheid heerst. In slaap? ...
frissewateren.nl
Lukas 16:23

Het ontstaan van het pausdom : Frisse Wateren

En schrijf aan de engel van de gemeente in Thyatira: Dit zegt de Zoon van God, die zijn ogen heeft als een vuurvlam en zijn voeten aan blinkend koper ...
frissewateren.nl
Lukas 16:23-24

Heeft Christus in de hades gepredikt? : Frisse Wateren

Men leest soms dat de Heer Jezus (Zijn Geest) aan de doden gepredikt heeft, toen Hijzelf in het graf lag. Daarbij grondt men zich op 1 Petrus 3:19-20. Is ...
frissewateren.nl
Lukas 16:23-24

Geloofsvragen | hemel - HGJB

Hemel De hemel is mooi en goed en voor altijd! Dat weten we… omdat God dat zegt in de Bijbel. Maar als je erover nadenkt hoe het precies zal zijn, kunnen...
hgjb.nl
Lukas 16:23-24

De Toekomst: les 1 – Is er leven na de dood? : Frisse Wateren

Het is interessant te zien, hoeveel mensen tegenwoordig zich met dit onderwerp bezig houden. Het is nog interessanter om te zien waar men het antwoord op ...
frissewateren.nl
Lukas 16:23-24

Dood – en wat dan? : Frisse Wateren

Onder de vele vragen die de mensheid altijd hebben beziggehouden, is de vraag wat er na de dood gebeurt. Natuurlijk kun je dit onderwerp aan de kant ...
frissewateren.nl
Lukas 16:23-24

Drie belangrijke vragen : Frisse Wateren

Voor velen van ons is reizen het einde. Daar hebben we alles voor over en we bereiden ons soms al maanden tevoren voor op onze reizen. Velen spenderen ...
frissewateren.nl
Lukas 16:23-24

Bijlage bij de cursus “De toekomst”, les 7 : Frisse Wateren

Bijlage bij de cursus “De toekomst”, les 7 Heden zult u met Mij in het paradijs zijn Over het lot van de mensen na de dood heersen vandaag in onze ...
frissewateren.nl
Lukas 16:23-24

Wat gebeurt er met je als je sterft – Honderd bijbelstudies

Inleiding “ En Jezus zei tegen hem: Voorwaar, zeg Ik u, heden zult u met Mij in het paradijs zijn . ” (Lucas 23:43) “… heen te gaan en bij Christus te...
honderdbijbelstudies.nl
Lukas 16:23-24

Waar bent ú na uw sterven … ? : Frisse Wateren

Heden zult u met Mij in het paradijs zijn Over het lot van de mensen na de dood heersen vandaag in onze (zogenaamde) Christelijke landen volledig ...
frissewateren.nl
Lukas 16:23-24

Heden zult u met Mij in het paradijs zijn : Frisse Wateren

Over het lot van de mens na de dood heersen vandaag in onze christelijke landen zeer verschillende opvattingen. Voor een deel gefundeerd op kerkelijke ...
frissewateren.nl
Lukas 16:23-24

Het occulte: toverij, waarzeggerij en spiritisme – Honderd bijbelstudies

Voorwoord Als we over deze dingen na gaan denken, kan de satan ons proberen te intimideren. Bijvoorbeeld door ons angst aan te jagen. We moeten dat...
honderdbijbelstudies.nl
Lukas 16:23-24

En de doden leven nog … : Frisse Wateren

De onsterfelijkheid van de ziel Leidraad: Lukas 16 vers 19-31; 1 Korinthe 15 vers 53-54 “Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen, en ...
frissewateren.nl
Lukas 16:23-24

“De toekomst” – Het hiernamaals : Frisse Wateren

Wat zegt de Bijbel over het “hiernamaals”? - Vragen en antwoorden De bijbel is het enige boek van de wereld, dat duidelijke antwoorden op de vragen ...
frissewateren.nl
Lukas 16:23-24

Gaven van de Geest of dweperij? (1-2) : Frisse Wateren

1. Wat betekent charismatische beweging? De oorsprong van de charismatische beweging gaat terug tot de zogenoemde Pinkstergemeente. Die ontstond ...
frissewateren.nl
Lukas 16:23-24

Is de "eeuwige verdoemenis" eeuwig? : Frisse Wateren

Betekent voor eeuwig werkelijk eeuwig, en is daarom de eeuwige verdoemenis eeuwig? (1) Tegen de leer van de eeuwige verdoemenis heeft men veel ...
frissewateren.nl
Lukas 16:23

De Gouden Kandelaar (1) : Frisse Wateren

Angsten en zwakheid zijn er ook vandaag onder de Christenen. Hoe kunnen, ja moeten we daarmee omgaan? Misschien wordt u, word jij verteerd door angst. ...
frissewateren.nl
Lukas 16:23

De Gouden Kandelaar (2) : Frisse Wateren

Vrees niet ... wees sterk ... Ik ben met u. We hebben al gezien dat er verband bestaat tussen de woorden vrees niet en wees sterk. Heel vaak staan ...
frissewateren.nl
1
2
Volgende