Gerelateerd aan Lukas 15:11-13

Gerelateerd aan Lukas 15:12

Deuteronomium 21:16

dan mag hij, wanneer hij zijn bezit aan zijn zonen vermaakt, de zoon van de vrouw die hij liefheeft niet bevoordelen ten koste van de zoon van de minst geliefde vrouw, die het eerst geboren is.
Gerelateerd aan Lukas 15:12

Lukas 15:30

Maar nu die zoon van u is thuisgekomen die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht.”
Gerelateerd aan Lukas 15:12

Markus 12:44

want die hebben gegeven van hun overvloed, maar zij heeft van haar armoede alles gegeven wat ze had, haar hele levensonderhoud.’
Gerelateerd aan Lukas 15:12

Psalmen 16:5

HEER, mijn enig bezit, mijn levensbeker, u houdt mijn lot in handen.
Gerelateerd aan Lukas 15:12

Psalmen 17:14

uw hand, HEER, mij verlossen van die mannen des doods, die leven voor kortstondig gewin. Ze mogen hun buik vullen met de straf die hun toekomt, ze mogen hun kinderen ermee verzadigen, hun kleinkinderen geven wat ervan overschiet.
Gerelateerd aan Lukas 15:13

Spreuken 29:3

Wie wijsheid liefheeft, geeft zijn vader vreugde, wie met hoeren omgaat, verkwanselt diens vermogen.
Gerelateerd aan Lukas 15:13

Jeremia 2:5

Dit zegt de HEER: Welk onrecht heb ik jullie voorouders gedaan dat ze mij hebben verlaten, dat ze achter nietige goden aan liepen en zelf nietswaardig werden?
Gerelateerd aan Lukas 15:13

Spreuken 23:19

Luister, mijn zoon, en word wijs, kies de juiste weg.
Gerelateerd aan Lukas 15:13

Spreuken 21:17

Wie te vaak feestviert, zal gebrek lijden, wie te veel van eten en drinken houdt, wordt nooit rijk.
Gerelateerd aan Lukas 15:13

Spreuken 28:7

Een zoon met inzicht houdt zich aan wat hem is geleerd, wie met brassers omgaat, maakt zijn vader te schande.
Gerelateerd aan Lukas 15:13

Lukas 16:19

Er was eens een rijke man die gewoon was zich te kleden in purperen gewaden en fijn linnen en die dagelijks uitbundig feestvierde.
Gerelateerd aan Lukas 15:13

Prediker 11:9

Geniet dus, beste vriend, van je jonge jaren, haal je hart op aan de dagen van je jeugd. Volg de wegen die je hart wil gaan, gun je ogen wat ze wensen. En onthoud bij alles wat je doet dat God je aan zijn oordeel onderwerpt.
Gerelateerd aan Lukas 15:13

Lukas 16:1

Hij richtte zich ook tot zijn leerlingen: ‘Er was eens een rijke man die een rentmeester had en te horen kreeg dat de rentmeester zijn eigendommen verkwistte.
Gerelateerd aan Lukas 15:13

Lukas 15:30

Maar nu die zoon van u is thuisgekomen die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht.”
Gerelateerd aan Lukas 15:13

1 Petrus 4:3

U hebt al genoeg tijd verspild aan allerlei zaken waarin de ongelovigen plezier hebben: losbandigheid, wellust, dronkenschap, bras- en slemppartijen en verwerpelijke afgodendienst.
Gerelateerd aan Lukas 15:13

Romeinen 13:13

Laten we daarom zo eerzaam leven als past bij de dag en ons onthouden van bras- en slemppartijen, ontucht en losbandigheid, tweespalt en jaloezie.
Gerelateerd aan Lukas 15:13

Spreuken 6:26

Een hoer kost je niet meer dan een brood, maar de vrouw van een ander jaagt op je kostbare leven.
Gerelateerd aan Lukas 15:13

Psalmen 73:27

Wie ver van u blijven, komen om, wie u ontrouw zijn, verdelgt u.
Gerelateerd aan Lukas 15:13

Job 22:17

Steeds weer zeiden ze tot God: "Wend u van ons af. Wat kan de Ontzagwekkende voor ons doen?"
Gerelateerd aan Lukas 15:13

Jeremia 2:13

Twee wandaden heeft mijn volk begaan: het heeft mij verlaten, de bron van levend water, en het heeft waterkelders uitgehouwen, kelders vol scheuren, waarin het water niet blijft staan.
1
2
Volgende