Gerelateerd aan Lukas 12:50

Gerelateerd aan Lukas 12:50

Johannes 19:30

Nadat Jezus ervan gedronken had zei hij: ‘Het is volbracht.’ Hij boog zijn hoofd en gaf de geest.
Gerelateerd aan Lukas 12:50

Psalmen 40:8

(40:9) Uw wil te doen, mijn God, verlang ik, diep in mij koester ik uw wet.
Gerelateerd aan Lukas 12:50

Johannes 4:34

Maar Jezus zei: ‘Mijn voedsel is: de wil doen van hem die mij gezonden heeft en zijn werk voltooien.
Gerelateerd aan Lukas 12:50

Johannes 12:27

Nu ben ik doodsbang. Wat moet ik zeggen? Vader, laat dit ogenblik aan mij voorbijgaan? Maar hiervoor ben ik juist gekomen.
Gerelateerd aan Lukas 12:50

Mattheüs 20:17

Onderweg naar Jeruzalem nam Jezus de twaalf leerlingen apart. Hij zei tegen hen:
Gerelateerd aan Lukas 12:50

Johannes 10:39

En weer wilden ze hem grijpen, maar hij ontsnapte.
Gerelateerd aan Lukas 12:50

Markus 10:32

Ze waren onderweg naar Jeruzalem en Jezus liep voor hen uit; de leerlingen waren ongerust en ook de mensen die hen volgden waren bang. Hij nam de twaalf weer apart en vertelde hun wat hem zou overkomen:
Gerelateerd aan Lukas 12:50

Johannes 18:11

Maar Jezus zei tegen Petrus: ‘Steek je zwaard in de schede. Zou ik de beker die de Vader mij gegeven heeft niet drinken?’
Gerelateerd aan Lukas 12:50

Johannes 7:6

Maar Jezus zei: ‘Mijn tijd is nog niet gekomen, voor jullie is elke tijd goed.
Gerelateerd aan Lukas 12:50

Handelingen 20:22

Nu ben ik op weg naar Jeruzalem, gedreven door de Geest, zonder te weten wat me daar te wachten staat,
Gerelateerd aan Lukas 12:50

Johannes 7:10

Maar toen zijn broers naar het feest vertrokken waren, ging hij zelf ook, niet openlijk, maar in het geheim.