Open de Bijbel

Leviticus 7:17
NBV 17 Wat er daarna nog van het vlees van het offerdier over is, moet op de derde dag worden verbrand. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 17 Wat nog van het vlees des slachtoffers overgebleven is, zal op den derden dag met vuur verbrand worden;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 17 But the remainder of the flesh of the sacrifice on the third day shall be burnt with fire.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version