Gerelateerd aan Leviticus 26:9

Gerelateerd aan Leviticus 26:9

Genesis 17:6

Ik zal je bijzonder vruchtbaar maken. Er zullen veel volken uit je voortkomen en onder je nazaten zullen koningen zijn.
Gerelateerd aan Leviticus 26:9

Deuteronomium 28:11

De HEER zal u ruim bedelen met kinderen en ook uw vee en uw akkers overvloedig zegenen, wanneer u straks het land bewoont dat de HEER u zal geven, zoals hij uw voorouders onder ede heeft beloofd.
Gerelateerd aan Leviticus 26:9

Nehemia 9:23

Hun kinderen maakte u zo talrijk als de sterren aan de hemel, en u bracht hen naar het land waarvan u hun voorouders had gezegd dat ze het in bezit moesten nemen.
Gerelateerd aan Leviticus 26:9

Ezechiel 16:62

Als ik mijn verbond met jou heb gesloten, zul je beseffen dat ik de HEER ben
Gerelateerd aan Leviticus 26:9

Psalmen 107:38

Zegent hij hen, zij worden zeer talrijk en ook hun vee breidt zich uit,
Gerelateerd aan Leviticus 26:9

Jeremia 33:3

Roep mij aan, en ik zal je antwoorden, ik zal je grote, wonderlijke dingen bekendmaken, dingen die je volkomen onbekend zijn.
Gerelateerd aan Leviticus 26:9

Genesis 28:3

God, de Ontzagwekkende, moge je zegenen, je vruchtbaar maken en je veel nakomelingen geven, zodat er een groot aantal volken uit je voortkomt.
Gerelateerd aan Leviticus 26:9

Psalmen 138:6

De HEER is hoogverheven! Naar de nederige ziet hij om, de hoogmoedige doorziet hij van verre.'
Gerelateerd aan Leviticus 26:9

Jesaja 55:3

Leen mij je oor en kom bij mij, luister, en je zult leven. Ik sluit met jullie een eeuwigdurend verbond, als bevestiging van mijn liefde voor David.
Gerelateerd aan Leviticus 26:9

2 Koningen 13:23

Maar de HEER was de Israëlieten genadig. Hij kreeg medelijden met hen en was met hen begaan vanwege het verbond dat hij met Abraham, Isaak en Jakob gesloten had. Hij wilde de Israëlieten niet uitroeien en verstootte hen niet, zoals hij dat tot op de dag van vandaag niet heeft gedaan.
Gerelateerd aan Leviticus 26:9

Genesis 26:4

Ik zal je zoveel nakomelingen geven als er sterren aan de hemel zijn en dit hele gebied aan hen geven, en alle volken op aarde zullen wensen zo gezegend te worden als jouw nakomelingen.
Gerelateerd aan Leviticus 26:9

Genesis 28:14

Je zult zoveel nakomelingen krijgen als er stof op de aarde is; je gebied zal zich uitbreiden naar het westen en het oosten, naar het noorden en het zuiden. Alle volken op aarde zullen wensen zo gezegend te worden als jij en je nakomelingen.
Gerelateerd aan Leviticus 26:9

Genesis 6:18

Maar met jou zal ik een verbond sluiten. Jij moet de ark in gaan, samen met je zonen, je vrouw en de vrouwen van je zonen.
Gerelateerd aan Leviticus 26:9

Genesis 17:20

En wat Ismaël betreft, ik verhoor je: ik zal hem zegenen, hem vruchtbaar maken en hem veel, heel veel nakomelingen geven. Twaalf stamvorsten zal hij verwekken en er zal een groot volk uit hem voortkomen.
Gerelateerd aan Leviticus 26:9

Exodus 2:25

Hij zag hoe de Israëlieten leden en trok zich hun lot aan.
Gerelateerd aan Leviticus 26:9

Exodus 1:7

maar hun nakomelingen kregen veel kinderen en zo breidden de Israëlieten zich steeds meer uit. Ze werden zo talrijk dat ze het hele land bevolkten.
Gerelateerd aan Leviticus 26:9

Psalmen 89:3

(89:4) 'Ik heb met mijn uitverkorene een verbond gesloten, aan mijn dienaar David gezworen:
Gerelateerd aan Leviticus 26:9

Exodus 6:4

Ik heb met hen mijn verbond gesloten en Kanaän aan hen beloofd, het land waarin zij als vreemdeling hebben gewoond.
Gerelateerd aan Leviticus 26:9

Deuteronomium 28:4

Gezegend is de vrucht van uw schoot, de vrucht van uw land en de vrucht van uw vee: de dracht van uw runderen, schapen en geiten.
Gerelateerd aan Leviticus 26:9

Lukas 1:72

Zo toont hij zich barmhartig jegens onze voorouders en herinnert hij zich zijn heilig verbond:
1
2
Volgende