Leviticus 23:23-25

NBV

23De HEER zei tegen Mozes:
24'Zeg tegen de Israëlieten: "De eerste dag van de zevende maand moeten de hoorns schallen. Het zal voor jullie een rustdag zijn, die je als heilige dag samen moet vieren.
25Je mag die dag niet werken en moet de HEER een offergave aanbieden."'

SV

23En de HEERE sprak tot Mozes, zeggende:
24Spreek tot de kinderen Israels, zeggende: In de zevende maand, op den eersten der maand, zult gij een rust hebben, een gedachtenis des geklanks, een heilige samenroeping.
25Geen dienstwerk zult gij doen; maar gij zult den HEERE vuuroffer offeren.

KJV

23And the LORD spake unto Moses, saying,
24Speak unto the children of Israel, saying, In the seventh month, in the first day of the month, shall ye have a sabbath, a memorial of blowing of trumpets, an holy convocation.
25Ye shall do no servile work therein: but ye shall offer an offering made by fire unto the LORD.