Open de Bijbel

Leviticus 18:1-2
NBV1 De HEER zei tegen Mozes: 2 'Zeg tegen de IsraĆ«lieten: "Ik ben de HEER, jullie God. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV1 Verder sprak de HEERE tot Mozes, zeggende: 2 Spreek tot de kinderen Israels en zeg tot hen: Ik ben de HEERE, uw God!Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV1 And the LORD spake unto Moses, saying, 2 Speak unto the children of Israel, and say unto them, I am the LORD your God.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version