Artikelen over Leviticus 20:13

Leviticus 20:13

De Bijbel zegt “nee” tegen elke vorm van homoseksualiteit! : Frisse Wateren

Voorwoord In verband met de huidige commotie over de Nashville- verklaring kan het raadzaam zijn voor elke christen om nog eens de Bijbel na te slaan ...
frissewateren.nl
Leviticus 20:13

Homoseksualiteit : Frisse Wateren

Seksuele vrijheid is modern. Films die homoseksuele handelingen verheerlijken, worden geprezen. Al sinds jaren worden partners van hetzelfde geslacht ...
frissewateren.nl
Leviticus 20:13

Homoseksualiteit : Frisse Wateren

Bijbelplaatsen: Leviticus 18:22; Leviticus 20:13; Genesis 19; Richteren 19; Romeinen 1:26-27; 1 Korinthe 1:9-11; 1 Timotheüs 1:9-10. Wat zegt de ...
frissewateren.nl
Leviticus 20:13

Seks in de kerk (2 – vervolg) : Frisse Wateren

Dit is een bloemlezing van Nieuwsbulletin nr. 12 over het vervolg over homoseksualiteit. Ook hier is een verschuiving van opvattingen waar te nemen op ...
frissewateren.nl
Leviticus 20:13

Homoseksualiteit (1) : Frisse Wateren

Dit beeld uit Engeland verscheen onlangs in de pers. Sommige steden zijn beroemd of berucht. Beroemd vanwege hun attracties en instelingen. Berucht ...
frissewateren.nl
Leviticus 20:13

Bloemlezing: Nieuwe leer over homoseksualiteit : Frisse Wateren

Hoe de vijand in de evangelische alsmede orthodox-reformatorische wereld steeds verder oprukt en op welke wijze vindt u in deze bloemlezing van het ...
frissewateren.nl
Leviticus 20:13

Homoseksualiteit in het licht van de bijbel : Frisse Wateren

December 2007. Homoseksualiteit is een steeds meer voorkomend verschijnsel en wordt steeds meer als normaal beschouwd. Als men daarentegen wijst op wat ...
frissewateren.nl
Leviticus 20:13

Seks in de kerk … (1) : Frisse Wateren

November 2006. Dat er een verschuiving gaande is binnen de evangelische beweging en de reformatorische kerken is wel duidelijk, maar hetgeen nu tot ons ...
frissewateren.nl