Artikelen over Leviticus 18:22

Leviticus 18:22

De Bijbel zegt “nee” tegen elke vorm van homoseksualiteit! : Frisse Wateren

Voorwoord In verband met de huidige commotie over de Nashville- verklaring kan het raadzaam zijn voor elke christen om nog eens de Bijbel na te slaan ...
frissewateren.nl
Leviticus 18:22

Homoseksualiteit – verdraaien van bijbelse waarheid : Frisse Wateren

28.08.2015 In de afgelopen jaren stond het onderwerp homoseksualiteit herhaaldelijk op de agenda. Eerst ging het heel algemeen om ...
frissewateren.nl
Leviticus 18:22

Wat doe ik met mijn lichaam? (II) : Frisse Wateren

Onteren van het lichaam Niet alleen door roken, drugs of alcohol kan het door God geschapen lichaam geweld aangedaan worden, maar het onteren van het ...
frissewateren.nl
Leviticus 18:22

Homoseksualiteit : Frisse Wateren

Bijbelplaatsen: Leviticus 18:22; Leviticus 20:13; Genesis 19; Richteren 19; Romeinen 1:26-27; 1 Korinthe 1:9-11; 1 Timotheüs 1:9-10. Wat zegt de ...
frissewateren.nl
Leviticus 18:22

Seks in de kerk (2 – vervolg) : Frisse Wateren

Dit is een bloemlezing van Nieuwsbulletin nr. 12 over het vervolg over homoseksualiteit. Ook hier is een verschuiving van opvattingen waar te nemen op ...
frissewateren.nl
Leviticus 18:22

Bloemlezing: Nieuwe leer over homoseksualiteit : Frisse Wateren

Hoe de vijand in de evangelische alsmede orthodox-reformatorische wereld steeds verder oprukt en op welke wijze vindt u in deze bloemlezing van het ...
frissewateren.nl
Leviticus 18:22

Homoseksualiteit in het licht van de bijbel : Frisse Wateren

December 2007. Homoseksualiteit is een steeds meer voorkomend verschijnsel en wordt steeds meer als normaal beschouwd. Als men daarentegen wijst op wat ...
frissewateren.nl
Leviticus 18:22

Seks in de kerk … (1) : Frisse Wateren

November 2006. Dat er een verschuiving gaande is binnen de evangelische beweging en de reformatorische kerken is wel duidelijk, maar hetgeen nu tot ons ...
frissewateren.nl
Leviticus 18:22

De Mens – Honderd bijbelstudies

Inleiding In deze Bijbelstudie zullen we nadenken over twee belangrijke vragen: -Wat is de mens? De mens is een schepsel van God. Hij is geschapen naar...
honderdbijbelstudies.nl