Open de Bijbel

Colossenzen 2:15
NBV 15 Hij heeft zich ontdaan van de machten en krachten, hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 15 En de overheden en de machten uitgetogen hebbende, heeft Hij die in het openbaar tentoongesteld, en heeft door hetzelve over hen getriomfeerd.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 15 And having spoiled principalities and powers, he made a shew of them openly, triumphing over them in it.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version