Open de Bijbel

Colossenzen 4:2
NBV 2 Blijf bidden en blijf daarbij waakzaam en dankbaar. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 2 Houdt sterk aan in het gebed, en waakt in hetzelve met dankzegging;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 2 Continue in prayer, and watch in the same with thanksgiving;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version