Kolossensen 4:2

NBV

2Blijf bidden en blijf daarbij waakzaam en dankbaar.

SV

2Houdt sterk aan in het gebed, en waakt in hetzelve met dankzegging;

KJV

2Continue in prayer, and watch in the same with thanksgiving;