Kolossensen 3:23-24

SV

23En al wat gij doet, doet dat van harte als den Heere en niet den mensen;
24Wetende, dat gij van den Heere zult ontvangen de vergelding der erfenis; want gij dient de Heere Christus.

KJV

23And whatsoever ye do, do it heartily, as to the Lord, and not unto men;
24Knowing that of the Lord ye shall receive the reward of the inheritance: for ye serve the Lord Christ.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.