Gerelateerd aan Kolossensen 3:10

Gerelateerd aan Kolossensen 3:10

Efeze 4:23

dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden
Gerelateerd aan Kolossensen 3:10

Efeze 2:10

Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God mogelijk heeft gemaakt.
Gerelateerd aan Kolossensen 3:10

Romeinen 12:2

U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is.
Gerelateerd aan Kolossensen 3:10

Kolossensen 3:12

Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en hij u liefheeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld.
Gerelateerd aan Kolossensen 3:10

Ezechiel 11:19

Dan zal ik hen eensgezind maken en hun een nieuwe geest geven; ik zal hun versteende hart uit hun lichaam halen en hun er een levend hart voor in de plaats geven.
Gerelateerd aan Kolossensen 3:10

2 Korinthe 5:17

Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.
Gerelateerd aan Kolossensen 3:10

Romeinen 13:14

Omkleed u met de Heer Jezus Christus en geef niet toe aan uw eigen wil, die begeerten in u opwekt.
Gerelateerd aan Kolossensen 3:10

Kolossensen 3:14

En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt.
Gerelateerd aan Kolossensen 3:10

Ezechiel 36:26

Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven, ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven.
Gerelateerd aan Kolossensen 3:10

1 Johannes 2:5

In wie zich aan Gods woord houdt, is zijn liefde ten volle werkelijkheid geworden; hierdoor weten we dat we in hem zijn.
Gerelateerd aan Kolossensen 3:10

1 Johannes 2:3

Dat wij God kennen weten we doordat we ons aan zijn geboden houden.
Gerelateerd aan Kolossensen 3:10

Psalmen 51:10

(51:12) Schep, o God, een zuiver hart in mij, vernieuw mijn geest, maak mij standvastig,
Gerelateerd aan Kolossensen 3:10

Galaten 6:15

Het is volkomen onbelangrijk of men wel of niet besneden is, belangrijk is dat men een nieuwe schepping is.
Gerelateerd aan Kolossensen 3:10

Efeze 2:15

en de wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking heeft gesteld, om uit die twee in zichzelf één nieuwe mens te scheppen. Zo bracht hij vrede
Gerelateerd aan Kolossensen 3:10

Ezechiel 18:31

Breek met het zondige leven dat jullie hebben geleid, en vernieuw je hart en je geest. Dan hoeven jullie niet te sterven, Israëlieten!
Gerelateerd aan Kolossensen 3:10

1 Petrus 1:14

Wees als gehoorzame kinderen en geef niet opnieuw toe aan de begeerten waardoor u vroeger, toen u nog onwetend was, werd beheerst,
Gerelateerd aan Kolossensen 3:10

Romeinen 8:29

Wie hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn Zoon, die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters.
Gerelateerd aan Kolossensen 3:10

Romeinen 13:12

De nacht loopt ten einde, de dag nadert al. Laten we ons daarom ontdoen van de praktijken van de duisternis en ons omgorden met de wapens van het licht.
Gerelateerd aan Kolossensen 3:10

Openbaring 21:5

Hij die op de troon zat zei: 'Alles maak ik nieuw!' -Ik hoorde zeggen: 'Schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar.' -
Gerelateerd aan Kolossensen 3:10

2 Korinthe 4:6

De God die heeft gezegd: 'Uit de duisternis zal licht schijnen, 'heeft in ons hart het licht doen schijnen om ons te verlichten met de kennis van zijn luister, die afstraalt van het gezicht van Jezus Christus.
1
2
Volgende