Artikelen over Kolossensen 3:1-2

Kolossensen 3:1-2

Genesis 24 vers 61 : Frisse Wateren

Rebekka en haar dienaressen stonden op, bestegen de kamelen en volgden de man. Zo nam die dienaar Rebekka mee en vertrok. Dit vers illustreert de ...
frissewateren.nl
Kolossensen 3:1-2

S36 ZOEK DE DINGEN DIE BOVEN ZIJN* – Bijbels Panorama

“Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechter hand Gods. Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.” Kol. 3:1, 2
bijbelspanorama.nl
Kolossensen 3:2

Waar is je schat?

Je hebt het vast weleens gehoord: ‘Waar je hart vol van is, loopt je mond van over’. Denk bijvoorbeeld aan een kind wat bijna jarig is. Nog 3 nachtjes slapen… bijna! De dagen die daarop volgen is het enige onderwerp: ‘Welk cadeautjes zou ik krijgen?’. Een
zijlacht.nl
Kolossensen 3:1-2

Vuur (III) – Verhaast de komst van de dag van God … : Frisse Wateren

Januari 2020. Er woeden sinds eind 2019 al geruime tijd enorme bosbranden in Australië. Hoe verschrikkelijk is dit! In deze tijd wordt er ook veel ...
frissewateren.nl
Kolossensen 3:1

Aanwijzingen of verzoeken? : Frisse Wateren

… doe ik terwille van de liefde een beroep op u … (Filem. 9) Soms hebben we nauwkeurige aanwijzingen om iets te doen. Soms is gewoon een verzoek ...
frissewateren.nl
Kolossensen 3:1-2

Christelijke politiek* – Bijbels Panorama

“Maar onze wandel is in de hemelen” (Fillipensen 3:20a)
bijbelspanorama.nl
Kolossensen 3:1-2

Een oproep omtrent het thema alcohol : Frisse Wateren

Wat zegt de Bijbel over alcohol? Toen ik de profeet Habakuk overdacht, kwam ik het woord in hoofdstuk 2 tegen: “En ook omdat hij trouweloos {of ...
frissewateren.nl
Kolossensen 3:1

In den beginne [6] : Frisse Wateren

Genesis 1 en 2 (vervolg deel III) In het tweede deel van “In den beginne” over Genesis 1 en 2 hebben we in het bijzonder gekeken naar de eerste ...
frissewateren.nl
Kolossensen 3:1

Overwinnen … maar hoe? : Frisse Wateren

Voorwoord De gevangen arend Een ervaring in Schotland heeft mij diep geraakt: Ik zag een grote arend, die zich in een stabiele kooi bevond, en het ...
frissewateren.nl
Kolossensen 3:1-2

Cartoons of het Woord van God? : Frisse Wateren

Waar jullie machinegeweren leegschieten op weerlozen, antwoorden wij door principieel vast te houden aan onze achting voor het woord, het enige juiste ...
frissewateren.nl
Kolossensen 3:1-2

Vragen over het Messiaanse Rijk

Veel terugkomende vragen op Israëlavonden zijn: ‘Welke positie hebben wij als gelovigen in het Messiaanse Rijk? Zijn wij koningen van een stad of een bepaald rijk op aarde? Spelen wij überhaupt een rol in het Messiaanse Rijk? Hoe moet ik mij het een en an
israelendebijbel.nl
Kolossensen 3:1-2

I’m a girl – Ik ben een meisje : Frisse Wateren

Jesaja 3 (HSV): 16. Verder zegt de HEERE: Omdat de dochters van Sion uit de hoogte doen, met uitgestrekte hals lopen, met de ogen lonken, met kleine ...
frissewateren.nl
Kolossensen 3:1-2

Het koperen wasvat : Frisse Wateren

Exodus 30:17-21; 38:8; 40:30-32 Bijbelstudie over het koperen wasvat het 2e voorwerp in de voorhof Exodus 30:17-21: 17. En de HEERE sprak ...
frissewateren.nl
Kolossensen 3:1

Israël en het Koninkrijk

Hoe zit het met het koninkrijk van God in de Bijbel?
israelendebijbel.nl
Kolossensen 3:1

Jehovah Getuigen (2) : Frisse Wateren

Een verderfelijke dwaalleer? De Jehovah-Getuigen (J.G.) wijzen de drie-eenheid van God af. Zij leren dat Christus slechts een schepsel is en dat Hij ...
frissewateren.nl
Kolossensen 3:1

Melchizedek

Deze studie gaat over iemand die voor velen een ietwat ‘mysterieus’ persoon is: Melchizedek, de koning-priester van Salem. Slechts drie verzen over zijn geschiedenis zijn in het Oude Testament aan hem gewijd (Gen. 14:18-20). En zo snel als hij opkomt, ver
israelendebijbel.nl