Artikelen over Kolossensen 2:17

Kolossensen 2:17

Pasen : Frisse Wateren

In deze dagen vieren miljoenen Christenen opnieuw hun Paasfeest. Velen verbergen fel beschilderde paaseieren; in de loop der jaren heeft Pasen Kerst, ...
frissewateren.nl
Kolossensen 2:17

De grote geloofsdaad van Abraham (08) : Frisse Wateren

Schriftplaatsen: Genesis 22 vers 7-8 Een stille wandeling Toen sprak Izak tot zijn vader Abraham en zei: Mijn vader! Hij zei: Zie, hier ben ik, mijn ...
frissewateren.nl
Kolossensen 2:17

Sabbat: Gods werk voltooid

Wie aan de sabbat denkt, denkt onwillekeurig aan het Joodse volk. De sabbat is immers als teken tussen de HEERE en Zijn volk door de eeuwen onlosmakelijk met hen verbonden geweest.
israelendebijbel.nl
Kolossensen 2:17

Moeten wij ons aan de Wet van Mozes houden?

Oud Testament | Nieuw Testament | Geloofsopbouw Tekst, Pieter A. Siebesma
israelendebijbel.nl
Kolossensen 2:17

WET OF GENADE – Bijbels Panorama

In Hebreeën 9 worden de twee Verbonden naar voren gebracht, nl. het Verbond der Wet en het Verbond der Genade. Van dit laatste waren de zegenrijke vruchten aan Abraham reeds beloofd, toen de Heere zei:
bijbelspanorama.nl