Artikelen over Kolossensen 1:18

Kolossensen 1:18

Maar u blijft … : Frisse Wateren

“Zij zullen vergaan, maar U blijft …” (Hebr. 1:11). Christus heeft een Naam die boven elke naam is. Deze Naam drukt de verschillende ...
frissewateren.nl
Kolossensen 1:18

Mijn gemeente – welke gemeente? (1) : Frisse Wateren

Kent u dat? Er heeft zich iemand tot God bekeerd. Hij heeft vreugde, leeft en groeit op in het geloof, krijgt persoonlijke ervaringen met God. Op een ...
frissewateren.nl
Kolossensen 1:18

Engelen in actie … : Frisse Wateren

25 december 2008. De ‘come back’ van de engelen is vandaag heel duidelijk te bespeuren. Zij zijn weer helemaal terug van weggeweest. Dit past ook ...
frissewateren.nl
Kolossensen 1:18

Manifestatie van de geest en de Gave der tongen* – Bijbels Panorama

De tijd waarin wij leven is intens eenzaam. Het domme materialisme van de wetenschap van gisteren heeft afgedaan en plaats gemaakt voor geestelijke feiten waarvan sommige van onze vooraanstaande huidige wetenschappers getuigen. Het blinde ongeloof van het
bijbelspanorama.nl
Kolossensen 1:18

Opdat allen één zijn … (1) : Frisse Wateren

In het volgende vrij uitgebreide artikel gaat het om een gescand boek, dat in 1903 door R. Brockhaus Verlag werd gepubliceerd (Auf daß sie alle eins ...
frissewateren.nl
Kolossensen 1:18

God vertrouwen in moeilijke tijden (15) : Frisse Wateren

De dienst aan God Deze drie psalmen leiden ons naar de hoogste gedachten van God in de pelgrimsliederen. Psalm 132 stelt ons de plaats van het ...
frissewateren.nl
Kolossensen 1:18

ULTRA-DISPENSATIONALISME* – Bijbels Panorama

“Benaarstig u, om uzelven Gode beproefd voor te stellen, een arbeider, die niet beschaamd wordt, die het Woord der waarheid recht snijdt.” 2Tim.2:15
bijbelspanorama.nl
Kolossensen 1:18

Het Johannes-evangelie (04) : Frisse Wateren

Bijbelgedeelte: Johannes 1 vers 14-18 Het Woord is vlees geworden “En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben zijn ...
frissewateren.nl
Kolossensen 1:18

De Gemeente, kerk of sekte?* – Bijbels Panorama

De woorden gemeente en gemeenten komen in het nieuwe testament 112 maal voor, altijd als vertaling van “ecclesia”. Met de bijbelse kwalificaties lezen wij o.a. over “de gemeente Gods” en “de gemeente der eerstgeborenen“, waarmee gezinspeeld wordt op de go
bijbelspanorama.nl
Kolossensen 1:18

S30 De Gemeente* – Bijbels Panorama

De tegenwoordige genade-bedeling is bijzonder belangrijk, omdat zij ten doel heeft de “uitroeping” van de Gemeente. Zie Hand. 15:13 t/m 18; Tit. 2:14; 1Pet. 2:9, 10 Het programma van God voor deze tijd is niet de kerstening van de wereld of de bekering de
bijbelspanorama.nl