Kolossensen 1:15

SV

15Dewelke het Beeld is des onzienlijken Gods, de Eerstgeborene aller kreaturen.

KJV

15Who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature:
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.