Kolossensen 1:13-14

SV

13Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde;
14In Denwelke wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden;

KJV

13Who hath delivered us from the power of darkness, and hath translated us into the kingdom of his dear Son:
14In whom we have redemption through his blood, even the forgiveness of sins:
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.