Gerelateerd aan Kolossensen 4:6

Gerelateerd aan Kolossensen 4:6

Efeze 4:29

Laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden, die goed doen aan wie ze hoort.
Gerelateerd aan Kolossensen 4:6

1 Petrus 3:15

erken Christus als Heer en eer hem met heel uw hart. Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden.
Gerelateerd aan Kolossensen 4:6

Prediker 10:12

De woorden die de wijze in de mond neemt, geven hem respect; wat er van de lippen van de dwaas komt, verstrikt hem in steeds groter warrigheid.
Gerelateerd aan Kolossensen 4:6

Markus 9:50

Zout is goed! Maar als het zout zijn kracht verliest, hoe zullen jullie het zijn kracht dan teruggeven? Zorg dat jullie het zout in jezelf niet verliezen en bewaar onder elkaar de vrede.’
Gerelateerd aan Kolossensen 4:6

Spreuken 15:7

De woorden van de wijzen zaaien kennis, zo niet de geest van de dwazen.
Gerelateerd aan Kolossensen 4:6

Kolossensen 3:16

Laat Christus' woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft.
Gerelateerd aan Kolossensen 4:6

Spreuken 15:4

Kalme woorden zijn een levensboom, een valse tong vernietigt de geest.
Gerelateerd aan Kolossensen 4:6

Mattheüs 5:13

Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt.
Gerelateerd aan Kolossensen 4:6

Spreuken 22:17

Schenk mijn kennis een aandachtig oor, luister naar de woorden van de wijzen.
Gerelateerd aan Kolossensen 4:6

Psalmen 119:46

Dan kan ik zelfs voor koningen getuigen van uw richtlijnen, zonder schaamte.
Gerelateerd aan Kolossensen 4:6

Psalmen 105:2

zing en speel voor hem, spreek vol lof over zijn wonderen,
Gerelateerd aan Kolossensen 4:6

Spreuken 25:11

Het juiste woord op de juiste tijd is als een gouden appel op een zilveren schaal.
Gerelateerd aan Kolossensen 4:6

Psalmen 71:23

Mijn lippen zullen juichen wanneer ik voor u zing, ik zal jubelen omdat u mij hebt verlost.
Gerelateerd aan Kolossensen 4:6

Psalmen 78:3

Wij hebben het gehoord, wij weten het, onze ouders hebben het ons verteld.
Gerelateerd aan Kolossensen 4:6

Spreuken 26:4

Antwoord een dwaas niet met dwaasheid, word niet als hij.
Gerelateerd aan Kolossensen 4:6

Spreuken 16:21

Wie wijs is van hart, wordt verstandig genoemd, wie op milde toon spreekt, heeft meer overtuigingskracht.
Gerelateerd aan Kolossensen 4:6

Leviticus 2:13

Aan elk graanoffer moet zout worden toegevoegd: het zout, als teken voor het verbond met jullie God, mag bij het graanoffer niet ontbreken. Ook aan de andere offers moet zout worden toegevoegd.
Gerelateerd aan Kolossensen 4:6

Deuteronomium 6:6

Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten.
Gerelateerd aan Kolossensen 4:6

1 Kronieken 16:24

Maak aan alle volken zijn majesteit bekend, aan alle naties zijn wonderdaden.
Gerelateerd aan Kolossensen 4:6

Psalmen 37:30

De mond van de rechtvaardige spreekt wijsheid, zijn tong spreekt gerechtigheid,
1
2
Volgende