Artikelen over Kolossensen 1:15

Kolossensen 1:15

Openbaring 1:17 : Frisse Wateren

God zei eens tot Mozes: “Gij zoudt Mijn aangezicht niet kunnen zien; want Mij zal geen mens zien, en leven” (Ex. 33:20). Johannes zegt twee ...
frissewateren.nl
Kolossensen 1:15

De schepping (les 10) – de mens (1) : Frisse Wateren

De mens En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de ...
frissewateren.nl
Kolossensen 1:15

Het kruis van Christus (les 6) : Frisse Wateren

Verzoening In de laatste twee lessen hebben we gezien dat het werk van de Heer Jezus aan het kruis twee kanten heeft, de naar God-gerichte zijde van de ...
frissewateren.nl
Kolossensen 1:15

Het Johannes-evangelie (02) : Frisse Wateren

Heerlijkheden van de eeuwige Zoon (Joh. 1:1–5) “In [het] begin was het Woord; en het Woord was bij God, en het Woord was God” (Joh. 1:1) Johann ...
frissewateren.nl
Kolossensen 1:15

In den beginne [7] : Frisse Wateren

Genesis 1 en 2 (vervolg deel III) Zesde dag: vers 24-31: De aarde wordt bevolkt Twee delen: Beeld van God - Gelijkenis van God Op deze dag ...
frissewateren.nl
Kolossensen 1:15

Namen en titels van de Heer in Openbaring

. De grotendeels unieke namen en titels van de Heere Jezus in Openbaring staan veelal in een scherpe contrastverhouding tot personen en demonische wezens met hun gruwelen tijdens ‘de dag des Heeren’.
israelendebijbel.nl
Kolossensen 1:15

Israël, Gods volk

Keer op keer spreekt de Heere Zelf over ‘Mijn volk’. Er is geen ander volk op aarde dat zich die status kan aanmatigen.
israelendebijbel.nl
Kolossensen 1:15

Toetsing : Frisse Wateren

De verschijning van deze film onderstreept de absolute noodzaak dat het lezen van de Bijbel, het Woord van God, van crusiaal belang is voor geestelijke ...
frissewateren.nl
Kolossensen 1:15

Het Johannes-evangelie (04) : Frisse Wateren

Bijbelgedeelte: Johannes 1 vers 14-18 Het Woord is vlees geworden “En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben zijn ...
frissewateren.nl
Kolossensen 1:15

Efeze en het Oude Testament – Bijbels Panorama

“Als er dan een God bestaat, waarom doet Hij dan niet dit of dat”?
bijbelspanorama.nl