Open de Bijbel

Colossenzen 4:6
NBV 6 en als u wilt weten hoe u op de mensen moet reageren: vriendelijk, maar beslist. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 6 Uw woord zij te allen tijde in aangenaamheid, met zout besprengd, opdat gij moogt weten, hoe gij een iegelijk moet antwoorden.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 6 Let your speech be alway with grace, seasoned with salt, that ye may know how ye ought to answer every man.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version