Open de Bijbel

Colossenzen 3:9
NBV 9 Bedrieg elkaar niet, nu u de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 9 Liegt niet tegen elkander, dewijl gij uitgedaan hebt den ouden mens met zijn werken,Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 9 Lie not one to another, seeing that ye have put off the old man with his deeds;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version