Open de Bijbel

Colossenzen 3:23
NBV 23 Wat u ook doet, doe het van harte, alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen, Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 23 En al wat gij doet, doet dat van harte als den Heere en niet den mensen;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 23 And whatsoever ye do, do it heartily, as to the Lord, and not unto men;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version