Open de Bijbel

Colossenzen 3:1-3
NBV1 Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. 2 Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is. 3 U bent immers gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in God. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechter hand Gods. 2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. 3 Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV1 If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. 2 Set your affection on things above, not on things on the earth. 3 For ye are dead, and your life is hid with Christ in God.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version