Open de Bijbel

Colossenzen 1:26
NBV 26 het mysterie dat in alle eeuwen en voor alle generaties verborgen is geweest, maar nu aan zijn heiligen onthuld is. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 26 Namelijk de verborgenheid, die verborgen is geweest van alle eeuwen en van alle geslachten, maar nu geopenbaard is aan Zijn heiligen;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 26 Even the mystery which hath been hid from ages and from generations, but now is made manifest to his saints:Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version